Sika, 2010’da 100. yıldönümünü kutluyor. Yenilikçi ürünler ve çözümler yaratması ve tüm hissedarlara karşı tutarlı olması, Sika’nın birinci yüz yılı boyunca büyümesine imkan verdi. Şimdi bizler, 12.000’den fazla çalışanla, 70’in üzerinde ülkede varız.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile hem bugünün hem de yarının sorunlarına çareler bulmak, Sika’da belirleyici bir rol oynar. Bu zorlukların her biri, gelecekteki ekonomik şartları ve büyümeyi şekillendiren su yönetimi, enerji tasarrufu veya iklim koruma gibi genel trendlere dayalıdır. Girişimlerdeki başarı, bu genel trendlere uygun akıllı çözümler üretmeye bağlıdır.