Kriz yönetimi ve yeni iş

70’ler her yerde mutlu bir biçimde yaşanmamıştı. Sika büyük çabalarla, 1973’den 1976’ya kadar süren ekonomik durgunluktan kaynaklanan zorlukların üstesinden geldi. Kriz yılları en nihayetinde Sika Ruhunu güçlendirdi. Bugün de geçerli olan bu kural, bu yıllarda şekillendi ve halen bu çalışanların şirkete karşı olan dayanışma ve iyimserlik tutumu simgeler. Örneğin, krizin ortasında İsviçre’deki Sika personeli maaş kesintisini kabul etti. Bu durum, Sika on yıllık dönemin ikinci yarısında ekonomik olarak iyileştiği anda telafi edildi. 1968’de geliştirilmiş olan ancak o güne kadar cironun az bir kısmına tekabül eden bir ürün, en çok satılan ürün haline geldi: tek bileşenli, elastik poliüretan yapıştırıcı, Sikaflex.

Sika, çok amaçlı yapıştırıcı Sikaflex ile 1980’lerde yeni bir iş alanı yarattı: Otomotiv sanayi. Süreç içinde Sika yapı kimyasallarına olan geleneksel bağlılığından kurtuldu. Farklılaşma, ekonomik dönemlere dayanıklılığı artırma amacını taşıyordu. Varlığımızın dünya çapında genişlemesi de aynı amacı taşıyordu. Lechler Chemie’nin 1982’de devralınmasıyla, Sika personel sayısını bir anda 3000’den 4000’in üzerine çıkardı. Sonunda Alman pazarında gelişme girişimi için yeterli alt yapıya sahip olmuştu. Yine de yeni şirketin bu riskli birleşmeyi sindirip büyüme yolunda ilerlemesi birkaç sene sürdü. On yıllık dönemin ikinci yarısında, birçok sanayi devleti ekonomik patlama yaşadı. Sika, 1989’da ciro eşiğini bir milyar Frank’ın üzerine çıkararak bu durumdan da kar sağladı.