Küreselleşme

Başka hiçbir on yıllık sürede Sika daha çok ülkede yeni şirketler kurmamıştı: Sadece 1990-1995 yılları arasında, 16 yeni iştirak oluşturuldu. Sika, özellikle Asya, Doğu Avrupa ve Latin Amerika’da varlığını güçlendirdi. Buna rağmen, 90’lar kolay geçmedi. Sika, sıkı rekabet ve artan ham madde fiyatlarıyla ilişkilendirilen zayıf karlılıkla ve ekonomik durgunluk dönemleriyle baş etti. Çözüm, kanalizasyon hatlarının onarımında kullanılan robot yapımı gibi daha az karlı, esas olmayan işlerden çekilmek oldu. Sika ayrıca, yol yapım ürünlerinin üretimini de bıraktı. Sika neredeyse sızdırmazlık kaplama işini de Sarna’ya satıyordu.

Aynı Sarna, on yıl sonra Sika Group’un üyesi oldu. Membranlarda uzman İsviçre şirketi, Sika tarafından satın alındı. Sika en hızlı geliştiği on yıllık dönemi yaşadı. Ciro, önemli bir kısmı 2000-2008 yılları arasında satın alınan 36 firmanın da katkısıyla, 2 milyar Frank’tan 4.6 milyar Frank’a artış gösterdi. Aynı dönemde, işgücü de 8.000’den 13.000’e yükseldi.

2000 yılından beri, Sika’nın temel becerileri şu şekilde özetlenebilir: Sızdırmazlık, yapıştırma, söndürme, güçlendirme ve koruma. Çatıdan zemine kadar, Sika bu teknolojik disiplinlerde pazar lideri olmayı amaçladı. Pazara 2000 yılında sunulan beton katkısı Sika ViscoCrete, satışta önemli bir dayanak noktası oldu. Sika ayrıca diğer iş birimlerinde de patlamalar yaşadı – zirve yaptığı 2006 yılında, ciro 1/3’den fazla bir oranda arttı. 2002 yılından beri holding şirket olan Sika AG, personel ve üretim kapasitelerine önemli miktarda yatırımlar yaptı ve tüm yönetim organizasyonunu yeniden yapılandırdı.

2006’dan beri tüm pazarlama ve satış faaliyetleri sürekli olarak “Dağıtım Kanalları”, “Uygulamacılar”, “Beton” ve “Endüstri” ‘den oluşan en önemli dört müşteri grubunu hedefleyen yeni merkezi İş Birimleri tarafından yönetiliyordu. On yıllık dönemin sonlarına doğru, ekonomik krizin tetiklediği uluslararası resesyon girdabı mücadelesi Sika‘da da hissedildi. Sika, resesyona rağmen piyasasını her yerde arttırmaya devam etti. 2010’daki yüzüncü yıl dönümünün eşiğinde, Sika gelecekle yüzleşebilecek kadar donanımlı durumdadır.