Başarı: Strateji ve doğru ekip meselesi

Kurumsal performans, ekiplerin kalitesine bağlı olduğundan, Sika’da kurumsal yönetim şekli, hedeflenmiş çalışan gelişimi ve sistematik bilgi en yüksek önceliğe sahiptir.

Grup, %53.1’i Avrupa ve Orta Doğu, %23.1’i Kuzey ve Güney Amerika, %23.7’si Asya Pasifik Bölgesi’nden oluşan (2013) dünya çapında 16.293 kişiye istihdam sağladı.

Sika, çalışanların kendi profesyonel nitelikleri ve kişisel kapasitelerine uygun olarak geliştirebilecekleri çalışma ortamını teşvik eder. Mümkün olan en düşük seviyede sorumluluk veren kurumsal yönetim biçimi, çalışanların katılımını destekler. Ayrımcılığın hiçbir çeşidi hoş görülmez.

Şirket, etik değerlerin devamlılığını ve korunmasını destekler. Yönetim ve meslektaşlar arasında karşılıklı saygı ve güven büyük önem teşkil eder. Sika’nın dinamik gelişimi de, yeni işbirliği biçimlerini ve değişime hazır olmayı gerektirir. Bunların içinde önemli olanlar, çok çeşitlilik gösteren insanların entegrasyonu, bilgi ve deneyimin geliştirilmesiyle küresel olarak karşılıklı değişimidir. Faaliyet ve insan kaynakları yöneticilerinin hizmetinde; örneğin En iyi Uygulanan İşler denilen işlerin karşılıklı öğrenilmesinde “Politika Denetleme Grubu” gibi yeni platformlar ve komiteler yer alır.

Sika, bireysel hareket özgürlüğü ve karar almayı, kişinin işine karşı heyecan duymasını, değişime açık olmasını ve gerçek çalışan bağlılığını destekleyen bir çalışma ve yönetim ortamı yaratmış olmaktan dolayı gurur duyar. Çalışanların yaptıkları işlerden ve şirketin başarısından memnuniyet duymalarını arzu eder. “Sika’yla gurur duy, Sika’nın seninle gurur duymasını sağla!” sloganı, buna işaret eder.