Hedefimiz

Bütün değer zincirindeki çevre ve güvenlikle ilgili konuları belirtmek.

a) Çevre ve güvenlikle ilgili sorumlu olmak, her yönetim görevinin ayrılmaz bir parçasıdır ve her bir çalışanı ilgilendirir. Çevreyi umursuyoruz özellikle ve aşağıdaki konularda bizimle çalışan herkesin güvenliğine dikkat ediyoruz:

 • Araştırma ve geliştirme;
 • Alım, üretim, depolama, nakliye ve satış;
 • İnşaat ve endüstride ürün uygulaması.

b) Kaçınılmaz olan riskleri, ekonomik fizibilite ilkelerimizden, gelişmiş güvenlik ve kendi deneyim rezervimizden şu şekillerde faydalanarak sınırlandırıyoruz:

 • Sürekli geliştirme için hedef belirleme;
 • Bireysel sorumluluk ve kendini denetleme;
 • Yasalar, tüzükler ve standartlara uyumluluk;
 • Uygun otoriteler ve kamuyla diyalog ve işbirliği.

c) Çevresel açıdan bilinçli yönetime sahip olmak için bizler;

 • Çevre için faydalı olan ürün ve prosedürlere öncelik veriyoruz;
 • Yönetimin her seviyesini açıkça eğitiyoruz ve sorumlulukları hatasızca paylaştırıyoruz;
 • İç ve dış eğitim, bilgilendirme ve yerinde denetim sağlıyoruz;
 • Dünya genelinde Kimya Endüstrisi’nin Sorumlu Bakım Programına katılıyoruz;
 • ISO 14001’e uygun olarak bir Çevresel Yönetim Sistemi sürdürüyoruz.