Hedefimiz

Yenilik, performans ve karşılıklı saygının gelişebildiği bir çalışma atmosferi yaratmak.

a) Tüm çalışanlar aşağıdakilere sahiptir:

  • İşinin sorumluluk ve yetkilerinin ve kurum içindeki pozisyonunun açık tanımı;
  • Üstleriyle periyodik olarak yürütülen açık performans değerlendirmesi;
  • Ulusal düzeylerle uyumlu sosyal güvenlik ve emeklilik payları eklenerek performans ve sorumluluğa dair tazminatlar;
  • Bireysel profesyonel ve kişisel yeteneklere uygun kariyer. Ayrımcılık tolere edilmez.
  • Kişisel verilerinin gizliliği.

b) Çalışanlarımızdan şunları bekleriz:

  • Görevlerini yüksek etik standartlarına, yasalar ve tüzüklere dikkat ederek yürütmeleri;
  • İş arkadaşları, üstleri ve altlarıyla adil biçimde ekip çalışması yapmaları;
  • Müşteriler, tedarikçiler, otoriteler ve kamuyla ilgilenirken uygun tutumu benimsemeleri;
  • Sika’nın çıkarlarını korumaları; özellikle Sika’nın ticari sırlarını korumaları, Sika’ya ters düşen faaliyetlerden kaçınmaları ve haksız kişisel çıkarlardan feragat etmeleri.

c) Tüm çalışanların şirketle ilgili geliştirmelere aktif katılımı ve katkısı özendirilir.

d) Çalışan Politikasını uygulamak, her bir üstün sorumluluğudur.