Hedefimiz

Müşteriler, tedarikçiler, rakipler, otoriteler ve toplumla karşılıklı olarak tutumumuz, yüksek etik standartlarına tabidir. Yasalar ve tüzüklere uygun olarak hareket ediyoruz.

a) Bütünlükten ödün vermiyoruz.

b) Pazardaki tutumumuz performans odaklı ve adildir. Rakiplerle fiyatlar, nicelik ya da pazar konularında işbirliği yapmayız. Hakim durumu kötüye kullanmayız. Rakiplerle ilgili beyanlar doğru ve objektiftir.

c) Aktif ya da pasif biçimde yolsuzluğa karışmayız.

d) Bu politikalarla uyumluluğu garanti etmek adına önlemler alırız.