Hedefimiz

Aşağıdakilere imkan tanıyan nakit akışına ulaşmak:

 • Makul amortisman
 • Ortalamanın üstünde sermaye geliri
 • Cazip hisse

a) Grup

 • ·Sabit varlıklarını uzun vadeli borçlar ve/veya öz sermayeyle finanse eder;
 • İlave kısa ya da uzun vadeli borç sermayesi fonunun her işletim seviyesinde var olmasını garantiler;
 • Sika AG’nin İştiraklere doğrudan ve tamamen sahip olmasına imkan tanıyan kurumsal yapıya sahiptir.

b) Sika AG

Bağlı Ortaklıklara yatırımları stratejik hedeflere uygun şekilde zamanı gelince yapmak için gerekli fonları sağlar.

 • Bağlı Ortaklıklarının sabit varlıklarını öz sermaye yoluyla %100 finanse etmesine imkan tanır ve gerekirse faiz getiren kurumsal krediler sunar;
 • Hisse başına kazançlarda genellikle öz sermayenin zayıflatılmasından kaçınırken, öz sermayesini Grubun ihtiyaçlarına uygun olarak düzenler;
 • Borç finansmanını işletme ihtiyaçlarının gerektirdiği şekilde esas olarak sermaye piyasasından kaynaklandırır;
 • Grubun likit varlığını idare eder (normalde %7.5, ancak Grubun gelecek yıl için planladığı cironun %5’inden az değil);
 • Grubun net karının 1/3’ünden daha az olmayacak şekilde hisse dağıtımı yapar.

c) Bağlı İştirakler

 • Sabit varlıklarını %100’e kadar hisse senedi yoluyla ve cari aktiflerini faiz getiren Grup kredileriyle destekli yerel banka kredileriyle finanse eder;
 • Dağıtılacak hisseleri finanse eden Sika AG’ye olan öz sermayelerine göre hisseleri devreder;
 • Yönetim, araştırma ve geliştirmeye ilişkin harcamalarını Sika AG’ye geri ödemek için cirolarına göre lisans ve yöntem ücretlerini ve faizleri öder.