Hedefimiz

Çalışanlarımızın faaliyetlerini politikalarımız, stratejilerimiz ve işletme hedeflerimizle aynı hizaya getirmek ve kaynaklarımızı kabul edilebilir risk sınırlarında paylaştırmak.

a) Tüm hiyerarşik yapılar açıkça oluşturulmalıdır. Otorite, görevler ve sorumluluklar bu hiyerarşi içinde ayrı ayrı tanımlanmalı ve mümkün olan en geniş biçimde yetki dağıtımı yapılmalıdır.

Yetki dağıtımı, görevler ve sorumluluklar, üstlere ya da yönetime ait sorumlulukları hafifletmez. Üst, özellikle çalışanların seçimi, eğitimi ve denetiminden sorumludur.

b) Hiyerarşik yapı, bilgili ya da deneyimli çalışanların karar alma süreçlerine katılımını garanti eden işbirlikçi bir yönetim biçimi ile desteklenir.

c) Müdür, lider olarak tutumuyla örnek teşkil etmeli ve girişimciliği ve yaratıcılığı teşvik etmelidir.

d) Bilginin her yöne akışı, konuyla ilgili, sistemli ve şeffaf olmalıdır. Ayrıca, uygun bir gizlilik seviyesi de korunmalıdır.

e) Fırsat ve çeşitlilik eşitliği sağlamaya bağlılığımızın bir parçası olarak, yaş ya da kıdeme bağlı ayrımcılığı önlemeyi ve her yaştan yetenekli çalışanın tam potansiyeline ulaşmasının desteklendiği bir kültür yaratmayı hedefliyoruz.

f) Yönetimsel görevler için kilit personelimizi hazırlıyoruz ve dış eğitimlerle desteklenmiş iç eğitimler yoluyla sürekli eğitimlerini destekliyoruz.