Hedefimiz

Ürünlerimizi, öngörülen zamanda, mümkün olan en düşük maliyetle, piyasaların gerektirdiği standartlara göre imal etmek.

a) Temelde kendi ürünlerimizi kendi fabrikalarımızda imal ediyoruz. Grup Yönetimi, girişim, ekonomik ve ticaret faktörlerini dikkate alarak hangi fabrikaların hangi ürünleri hangi bağlı İştiraklere üreteceğini belirler. Aynı zamanda şirketler arası fiyatlandırmanın kurallarını da belirler.

b)Belirlenmiş nitelikler (imalat malzemeleri ya da temel malzemeler) ve satın alım masrafları ilerlemiş bir rekabetçi konumla sonuçlanmışsa, geriye doğru bütünleşme görülür (ya da tam tersine, iptal edilir).

c) Özel koruma gerektiren üretim bilgisi barındıran, büyük yatırım isteyen veya yerel ihtiyaçlara kıyasla masraflı bir kalite prosedürü olan ürünler ya da yarı mamuller sadece bir ya da birkaç bölgesel fabrikada imal edilir.

d) İmalatta bulunan her Bağlı İştirak ürünlerinin kalitesini korumaktan sorumludur. Gereken yönerge ve standartlar Grup Yönetimi tarafından oluşturulur.

e)Sabit varlıklara ilişkin yatırımlar, stratejik, pratik ve finansal hususlarda Grup Yönetimi tarafından değerlendirilir ve izlenir.

f) Grubun üretmediği ham maddelerin, yarı mamullerin ve nihai malların satın alınması, Bağlı İştirak tarafından yerel olarak yürütülecektir. Grup Yönetimi önemli ham maddelerin, yarı mamuller ve nihai malların satın alımını Grup Yönetimi denetleyebilir. Gerekirse, bazı Bağlı İştiraklerin adına sözleşme akdedebilir.

g) Grup Yönetimi, iş ortaklıklarının yaşama kabiliyetini ve üçüncü şahıslara üretim lisansları verilip verilmeyeceğini belirler. Bunlar yalnızca Sika rekabet avantajları sağlayacaksa veya başka türlü erişilemeyen bir piyasadan önemli miktarda kar elde edilecekse dikkate alınır.