Hedef

Cazip piyasalarda rakiplerimizden daha güçlü olmak ve belli piyasalarda lider olabilmek. Daha az cazip olan piyasalarda geri çekilme için olası ihtiyacı tahmin ederken, yatırımımızın geri dönüşü devam ettiği sürece pozisyonumuzu korumak.

a) Arzu ettiğimiz piyasa konumuna ve planlanan büyümeye ulaşacağız.

  • Her şeyden önce, faaliyetlerimizin sürekli genişletilmesi ile;
  • Hali hazırda ulaştığımız pozisyonları tamamlayan satın alımlarla;
  • Üçüncü şahıslarda stratejik anlaşmalarla.

b) Grubun Stratejik İş Birimi ve stratejik hedefleri merkezi olarak oluşturulur ve üç yılda bir gözden geçirilir.

Stratejik İş Birimleri ve bölgelerin ve Bağlı Ortaklıkların stratejik hedefleri ve talimatları, kurumsal strateji çerçevesinde oluşturulur, periyodik olarak gözden geçirilir. Bunu yaparken, hem piyasa şartları hem de yerel pazarlama ve teknik yeterlilik dikkate alınır.

c) İşletimsel pazarlama faaliyetleri merkezi değildir ve birincil olarak Bağlı Ortaklıklar tarafından, ya da ikincil olarak da bağlı şirketler ya da temsilciler tarafından uygulanır.

Eğer bir stratejik hedefe daha hızlı ulaşılabilecekse ve/veya daha kalıcı temellere dayanacaksa, bölgesel ya da bölgeler üstü düzeyde çalışan bir merkezi pazarlama kuruluşunun takdimi düşünülebilir.

d) Temelde dört uzmanlık dalına ayrılmış satış organizasyonları, başarılarının ayrı ayrı gözden geçirilmesine izin verecek şekildedir. Eğer kendiliğinden karlıysa ve Bağlı şirketin Pazar pozisyonunu güçlendiriyorsa, bir “Sözleşme işlemleri birimi” yaratılabilir.

e) Satışlar dünya genelinde maksimum değişmezlikte ürün formülasyonlarıyla, aynı uluslararası olarak korunan marka adı ve amblemlerle yürütülür.”Özel marka” altında aynı daldaki üreticilere ve müşterilere tedarik sağlamak, yalnızca bu durum piyasa pozisyonumuzu bir an önce ve uzun vadede geliştirecekse düşünülebilir.

f) Ürün fiyatlandırma planlanan kar ve nakit akışına ulaşmak için oluşturulmuştur. Ancak, stratejik hedeflere saygı duymalıdır.