Kimliğimiz

  • Dünyanın birçok ülkesinde alt kuruluşları olan, bağımsız bir İsviçre firmasıyız.
  • Tüm konsantrasyonumuzu yapı ve endüstri için özellikli kimyasallar üzerine yoğunlaştırmış bulunmaktayız.
  • Etik değerlerimiz ve standartlarımız işimizin en önemli parçasıdır.

Hedeflerimiz

  • Şirketlerimizde her zaman artan bir nakit akışı ve cazip bir sermaye getirisi elde etmeye çalışıyoruz.
  • Çalışanlarımıza mesleklerinde kişisel ve sosyal saygınlık kazanmalarını sağlayacak fırsatlar sunuyoruz.
  • Topluma faydalı bir kurum olmayı amaçlıyoruz.

Yöntemlerimiz

  • Yönetimsel ve kurumsal yapılarımızı basit ve şeffaf olacak bir şekilde oluşturuyoruz.
  • Operasyonel faaliyetlerimizi stratejik hedeflerimiz doğrultusunda sıralandırıyoruz.
  • Başarılı pazar pozisyonumuzu, hem süratle hem de tüm dünyaya yayılacak şekilde yenilikçi yaklaşımlarımızla güçlendiriyor ve destekliyoruz.