Amacımız

Elde ettiğimiz başarılı konumları güçlendirmek ve ürün yelpazemizi sürekli olarak geliştirerek ve yenilikçi bir biçimde güncelleyerek yeni başarı potansiyelleri geliştirmek.

a) Ürünlerimizi, sistemlerimizi ve prosedürlerimizi, gereken amaçlarını karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek ve teknik gelişim veya artan piyasa kabulü alanları tanımlamak için sürekli olarak geliştiririz. Kendimizi rakiplerimizden farklı kılmaya çabalarız.

b) Ortaklık stratejileriyle ve mümkün olan her alanda, ürün kapasiteleriyle olan uyumdaki yenilikleri tanıtarak sürekli olarak ürün yelpazemizi genişletir ve geliştiririz.

c) Yeni uygulama ve üretim metotları ve yeni ürün ve sistemlerin araştırılması ve geliştirilmesi, Grup Yönetimi’nin sorumluluğundadır. Grup yönetimi tüm aktivite alanlarında veya belirli projelerinde uygun Tabi Şirketlerin laboratuarlarına veya mühendislik departmanlarını görevlendirir.

d) Tabi Şirketler, ürün yelpazesinin sürekli olarak güncellenmesinden ve aynı zamanda da yerel koşullara uyum sağlamak için kaçınılmaz düzenlemelerin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Gereken standartlar, aynı zamanda uygun bir kalite kontrol de sağlayan ortak Ar-Ge tarafından elde edilir.

e) Grup Yönetimi, Tabi Şirketler ile ortak Ar-Ge arasındaki bilgi akışını destekler, koordine eder ve gözlemler. Ayrıca, gizliliğin sağlandığından emin olmak için gerekli adımların atılması için çalışır.

f) Gerekli olduğunda, ortak ürün yelpazesi belgelendirme sözleşmeleri veya tükenmiş ürünlerin satın alınması üzerinden tamamlanacaktır.

g) Seçilmiş hammaddelere veya tedarikçilere tek taraflı olarak bağlı kalmaktan her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır.