Hedefimiz

Tüm faaliyetlerimizde işimiz ve davranışlarımız için yüksek standartlar belirlemek ve piyasalarımızın ihtiyaçlarına odaklanırken daha yüksek müşteri memnuniyeti ve güven seviyesine ulaşmaya çabalamak.

Yöntem

a) Yönetim Davranışı: Kaliteye bağlılığın görünür örneği olmak; girişimcilik, takdir ve kolay anlaşılır bir dil kullanmak

b) Çalışanlar: Tüm çalışanların, kalitenin tüm teknoloji ve davranış odaklı unsurlarına sürekli ve özel eğitimlerle katılması.

c) Planlama: Süpervizyon ve Denetim: İş süreçleri ve iç ve dış raporlama sistemlerinde ilgili performans ölçülerinin oluşturulup kullanılması yoluyla kalite kriterlerini tanıtmak.

d) Ürün ve Sistemlerin Gelişimi: Resmileşmiş “Ürün Yaratma Süreci”’mizin dünya çapında uygulanması ve sürekli geliştirilmesi.

e) Kalite Teminatı: Kalite Teminatı Sistemi’nin ISO 9000ff’ye uygun olarak dünya çapında tanıtımı ve sürekli gelişimi.

f) Ekoloji: Kimya sanayi tarafından uygulandığı şekilde değer zincirindeki tüm ekolojik olarak ilgili açıların dahil edilmesi için “Sorumlu Bakım” Programı’nın benimsenmesi.

g) Risk Değerlendirme: Tüm iş faaliyetlerimizi korumak adına, sonuç odaklı ve profesyonel risk yönetimi.