Hedefimiz

Yetkileri açıkça dağıtmak ve basit ve piyasalarına yakın bir kuruluş oluşturmak.

a) Sika Grup, Bölgelere, Stratejik İş Birimlerine (SİB), Alanlara ve Bağlı Şirketlere bölünmüştür. Alanlar, kültürel ve ekonomik anlamda benzer olan bir grup Bağlı Şirket’i kapsar; Bölgeler bir coğrafi bölgedeki alanlardan oluşur. Sika AG ve iştirakleri, Sika Grup’un yasal yapısını oluşturur.

b) Grup şu şekilde örgütlenmiştir:

  • Sika AG Yönetim Kurulu, Grubun en üst yönetim organıdır..
  • Yönetim Kurulu Başkanı Grup Yönetiminin süre giden yönetiminden sorumludur. Sika’yı üçüncü şahıslara karşı, Kurulu da Sika çalışanlarına karşı temsil eder.
  • Grup Yönetimi işletme yönetiminden sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanı, Kurulun temsilcisi olabilir.
  • Bölge Müdürleri, Bağlı İştirakleri temsil ettikleri Grup Yönetiminin üyeleridir. 
  • Finans ve Denetleme, AR-GE, Faaliyetler, Endüstri ve İnşaat başkanları altlarında çalışanları temsil ettikleri Grup Yönetiminin üyeleridir.
  • Aynı zamanda bir bağlı İştirakin Genel Müdürü de olan Bölge Sorumlularına, Bölge Müdürleri belli görevler verebilir.
  • Bağlı İştiraklerin Genel Müdürleri ve SBU doğrudan ilgili Bölge Müdürlerine rapor verir.

c) Bağlı İştiraklerin ve SBU’nun Yönetim Kurulu, Grubun çıkarlarını korur ve yerel yönetime yönetmenlik sağlar. Normalde, Bölge Sorumlusu (veya daha büyük şirketlerde Bölge Müdürü), Kurulun bir üyesidir.

d) Yönetim Kurulu Başkanı, Grup Yönetimi ve Bölge Müdürleri en az sayıda personeli işe alır.  Ancak, grupla ilgili görevleri Bağlı Şirketlerin personeline verebilirler.