Sika AR-GE stratejisi birbirini mükemmel şekilde tamamlayan hem merkezi hem de merkezi olmayan unsurları içerir. Merkezi olarak yürütülen araştırma, uzun vadeli araştırma programlarını ele alır, analitik hizmet sağlar ve tüm Sika Grubunda AR-GE yönetimini oluşturur. Bu sorumluluklar, ikincil Sika Technology AG’de toplanmıştır. AR-GE stratejisinin ikinci unsuru, ürünler, çözümler ve uygulamaların bölgesel olarak uyarlanmış olmasıdır. Amerika, Avrupa ve Asya’daki teknoloji merkezleri bu sorumluluğu üstüne alır.

Yeni gelişmeler, ilham verici fikirlerden başlayıp pazara sunulmaya varan yolda açıkça tanımlanmış, yedi aşamalı bir Üretim Yaratma Süreci’nden (ÜYS) geçer. Bu nedenle, ürün geliştirme, düşük maliyetlilik, çevre, sağlık ve güvenlik koruma konularında çok sıkı iç ve dış standartlarını karşılamalıdır. ÜYS'nin görevleri, riskleri azaltma, maliyetleri en aza indirme, pazara sürülme zamanını kısaltma (TTM) ve ürün geliştirmenin devamlı iyileşmesini sağlamadır. ÜYS’nin, Sika AG yenilik kapasitesindeki büyük önemi sebebiyle, dünya genelindeki bağlı ortaklıkların sorumlu çalışanları, sürecin uygulanmasında düzenli olarak eğitilirler. İlave olarak, tüm Sika çalışanları için interaktif bir eğitim programı da mevcuttur; etkin şekilde yürütülerek tüm katılımcıların Sika’nın yüksek standartlarına karşı duyarlı olmasını sağlar.