Ürünler ve Teknolojiler

Sika'nın temel yetkinlikleri ile uyumlu uzun vadeli araştırma programları ve yedi hedef pazara odaklı teknolojiler.