Merkezi olarak örgütlenmiş araştırma, bölgesel olarak uyarlanmış çözümler.

AR-Ge’de itici güçler çok yönlüdür: Bir yandan, sürekli daha etkin yapı metotları geliştirme arzusu, enerji tasarruflu yapı malzemelerine talep ya da motorlu taşıt üretiminde ağırlıktan tasarruf gibi küresel trendler bilimsel çalışmalarımızda çok etkili olmaktadır. Diğer yandan da, değişebilen yerel yapı endüstrisi şartlarının değişiklik göstermesi sebebiyle, ilgili yükümlülüklere önemli oranda ürün uyarlamalarını yapmak da gereklidir.

Sika'nın AR-GE stratejisi birbirini mükemmel şekilde tamamlayan hem merkezi hem de merkezi olmayan unsurlar içerir. Merkezi olarak örgütlenmiş olan uzun vadeli araştırma programlarını idare eder, analitik hizmet sağlar ve tüm Sika Grubunda AR-GE yönetimini oluşturur. AR-GE stratejisinin ikinci unsuru, ürünler, çözümler ve uygulamaların bölgesel olarak uyarlanmasıdır. Amerika, Avrupa ve Asya’daki on bir Teknoloji Merkezi bu zorluğu göğüsler.

Müşterilere yakın bölgesel destek merkezleriyle işbirliği içinde, teknoloji merkezleri Sika ürünlerini aynı zamanda yerel koşullara ve bireysel müşteri ihtiyaçlarına da uyarlar. Destek merkezleri aynı zamanda yerinde ürün imalatında maliyeti optimize etmek adına uygun yerel ham maddeyi bulmaktan sorumludur.

9 ülkede 11 Teknoloji Merkezi, 6 Bölgesel Teknolojik Destek Merkezi.