Yenilik Beyanı

Sika’nın dünya çapındaki AR-GE stratejisi, yedi ürün teknolojisine ve Sika’nın açıkça tanımlanmış piyasalarındaki pozisyonunu güçlendirmeye odaklı sürdürülebilir teknoloji liderliği ve maliyet liderliği için uğraşmaktadır. Bu bağlamda AR-GE Sika’nın güçlü piyasa konumlarını yenilik ve teknoloji liderliği yoluyla desteklemeyi amaçlar.

Yenilik Yönetimi
Yenilik, Sika kültürünün ana unsurlarındandır. Eski CEO ve kurucu aile üyesi olan Dr. Romuald Burkard (1925-2004), tarafından tanımlandığı şekliyle Sika Ruhu, üç koşula bağlıdır: Yenilik için cesur olmak, tutarlılık için güçlü olmak ve ortaklıktan keyif almak. Yenilik Sika için büyük önem teşkil ettiğinden, yenilik süreci doğrudan Yürütme Ekip Teknolojisi içindeki ilgili Grup Yönetim üyelerince idare edilir.

Megatrendler
Sika’da ve dolayısıyla yenilikleri geliştirmede temel itici güç olan beş trend grubu vardır: Nüfus artışı ve yaşlanan toplum, artan kentleşme ve değişkenlik, hızlanan küreselleşme ve standartlaştırma, doğal kaynaklar ve enerjinin azalması, çevre koruma ve iklim değişikliği.

Yol Haritaları
Sika, beş odak hedef piyasa olan Otomotiv, Su izolasyonu ve Yapıştırma, Zemin Döşeme ve Kaplamalar, Çatı Kaplama ve Beton için kapsamlı Teknoloji Haritaları oluşturdu. Bu isteğe uyarlanmış Teknoloji Haritaları, kurum stratejisiyle aynı çizgide sağlam bir teknoloji projesi planlamanın temelini oluşturur. Mega trendlerin etkisini dikkate alarak, Sika’nın bugünden orta vadede ve hatta uzun vadede akla yatkın gelişim yollarını görselleştirirler.

Ürün Yenileme Süreci
Sika Ürün Yaratma Süreci (ÜYS), Sika Grup’ta yeni ürün teknolojisi yaratma için yetki, sorumluluklar ve prosedürleri tanımlar. ÜYS’nin temel hedefi yeni ürünlerin tüm tanımlı piyasalar ve ülkelerde, tanımlı müşterilere değer kazandırmak ve dolayısıyla en yüksek fiyata satışa olanak tanırken uygunsuz ürün üretiminden doğacak risk ve şikâyetleri önlemek amacıyla benzersiz satış tekliflerinin zamanında ve hızlı geliştirilip sunulmasıdır.

Urs Mäder, AR-GE Başkanı.

"Bizler yalnızca değer yaratan ve çevre için sağlıklı olan değil, aynı zamanda yüzleştiğimiz küresel zorluklar için sürdürülebilir olan çözümlere katkısı olan yeni ürünler ve teknolojiler geliştiriyoruz.”