Global düzeyde sorumluluk almak

Bizler Sika’da sponsorluk bağlantılarımızı iki tarafın da faydalandığı ve katıldığı bir ortaklık şeklindeki uzun dönemli işbirlikleri olarak görüyoruz. Sponsorluk faaliyetlerimizle topluma ve içinde yaşadığımız çevreye faydalı bir katkımız olsun istiyoruz. Bu nedenle, Sika’nın global düzeydeki sponsorluğu sosyal, eğitim ve çevre konuları ile sınırlıdır.

Romuald Burkard Vakfı

Sika’nın kurucu ailesi Winkler’in üçüncü jenerasyonunu temsil eden Romuald Burkard’ın anısına, 2005 yılında Romuald Burkard Vakfı kuruldu. Bu fon aracılığıyla, gelişmekte olan ülkelerin ülke kuruluşları kendi kendine yetmeyi yerel anlamda teşvik eden sosyal ve ekolojik projeleri destekliyor.

 

Lıvıng Lakes (Yaşayan Göller)

Sika dünyadaki gölleri koruyan Living Lakes ağını destekliyor. Geleceğin en büyük zorluklarından biri, dünya nüfusu için yeterli içecek suyu sağlamaktır. Living Lakes ağı, başta dünyanın içme suyu rezervleri olmak üzere doğal kaynakların korunmasını amaçlar.

 

ETH Zürih Vakfı

ETH Zurich Vakfı İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nün araştırma ve eğitimlerini destekler. Sika’nın sponsorluğunda, mimari ve modern bina teknolojileri açısından olağanüstü olan Monte Rosa Hut’ın inşası gibi çeşitli projeler hayata geçirilebilir. Sika’nın sağladığı destek, kimya, yapı malzemeleri ve inşaat alanlarındaki araştırmalara odaklanıyor.