Üstün Deneyim Gücü

Sika’da insanlara değer veriyoruz ve belirli bir sorumluluk alanına katkıda bulunmak için fırsat sunuyoruz. Bireylerin çalışmaları paylaşılan değerler, dahili inanışlar ve uygulamalar ile aynı doğrultuda oluyor. Bu nedenle şirket etik standartların korunmasını desteklerken yönetime ve personele güvenin yanında karşılıklı saygı da önemini koruyor. Tüm Sika çalışanları şu üç önemli değeri paylaşıyor: Ortaklık, direnç ve yenilikçilik.

Güvenilir Ortaklık

İşbirliği, kurumsal başarı için çok önemli. Sika’daki mükemmel işbirliğinin temelleri ekip zihniyetine sahip personel, iletişimler ve bireysel sorumluluğa dayanıyor. Bununla birlikte, günümüzün karmaşık dünyasında, bu durum paylaşılan araçlara da bağlı. Sika’nın dinamik gelişimi yeni işbirliği çeşitleri ve değişime karşı hazır olmayı gerektiriyor. Burada önemli olan, değişik insanların bütünleşmesi ve ilerlemesi ile küresel bilgi ve deneyim alışverişi yapılması. Üretim hattı ve insan kaynakları yöneticilerinin hizmetinde olan çeşitli yeni platformlar ve komiteler var. Örneğin, en başarılı uygulamaları örnek alma yönteminin yerini  “Fikir Alışverişi Grupları" almış durumda.

Direnç için Güç

Sika olarak, başarılı bir çalışmanın kalite standardı, karşılıklı anlaşmaya varılmış hedeflerin zamanında ve bütçe dahilinde başarılması, kavramların uygulanması, mesleki iş birliği ve engeller ne olursa olsun direnmeyi gerektirdiğinin farkındayız. Sika’da pek çok kaynağa ve bilgiye bağlıyız ve birlikte pek çok başarı elde edeceğiz. Eğitimin yanı sıra, daha fazla öğrenim ve yeni, çeşitli görevler ile mümkün olması durumunda diğer ülkelerde ve kültürlerde yaşanan deneyimler sistematik ilerleme ve potansiyelin geliştirilmesi açısından önemlidir.


Yenilikler için Cesaret

Şirket bireyleri olarak özgürce hareket etme ve karar vermenin yanı sıra yaptığı iş konusunda istekli ve gelişime açık olma ve çalışan sadakati oluşturma konusunda teşvik eden bir çalışma ve yönetim ortamı oluşturmaktan dolayı gurur duyuyor. Bu da ilerleme konusunda cesaretlenmenizi sağlıyor. Sika, çalışanların işlerinden ve şirketin elde ettiği başarıdan tatmin olmasını istiyor. Bu doğrultudaki şirket sloganı: “Sika ile gurur duyun, bırakın Sika da sizinle gurur duysun!” olarak benimsendi.