İş süreci değişiklikleri, değişen rakip ve müşteri davranışları ve artan müşteri taleplerinin yönetilmesine olanak sağlamak için çalışanlarımızın gelişmesini destekliyoruz. Mesleki becerilerimizi ve kapasitemizi düzenli olarak değerlendiriyoruz ve bütünlük ve sadakate önem veriyoruz.

Beceriler ve Yetenekler

Sika’nın temeli, çok çeşitli işlevsel ve mesleki becerisi ve yeteneği olan çalışanlar üzerine kurulu. Yönetim olarak, işlevsel ve işlevler arası kariyer yollarını destekliyoruz. Teknik ve işlevsel uzmanlık, yönetimsel ve liderlik becerileri kadar değerlidir. Ekip çalışması, deneyimin paylaşılması ve her açıdan sürekli meydan okuma, öğrenme ve gelişme isteği Sika’daki kariyerin temelidir.


Bütünlük

Müşterileri tedarikçiler, rakipler, yetkililer ve toplumla yaptığımız yüz yüze görüşmeler yüksek düzeyli etik standartlara göre yapılıyor. Zaman zaman hatalar olabiliyor ama bütünlük ve etik standartlarımız konusunda taviz vermiyoruz. Sika dürüst, açık ve saygılı bir çalışma ortamı ile çalışanlarını destekliyor.


Sadakat

Sika görevleri ve sorumlulukları kişisel olarak benimseyen çalışanlarına özen gösteriyor. Sadık çalışanlar becerilerini artırmak ve yüksek düzeydeki performans ve etik standartları karşılamak amacıyla çaba sarf ediyor.

 

Sika Ruhu

Hep birlikte, mesleki uzmanlık, tutku ve bütünlük temeline dayanan ekip çalışması ile elde ettiğimiz başarıyı kutluyoruz. Tutkulu hedeflerimizin başarılmasını sağlayan bir ortam oluşuyor. Uzun süreli Sika çalışanları buna “Sika Ruhu” adını veriyor.