“Sika Brezilya’nın bir parçası olmak bana bir profesyonel olarak kendimi geliştirme imkanı sunuyor. Yaptığım işin kendim ve şirket için önemli olduğunu hissediyorum. Elde edilen sonuçları ve Sika’nın bu yıllar içinde nasıl büyüdüğünü görebiliyorum.”

Sonia Sika SA Sao Paulo, Brezilya’da Çalışıyor

Şu andaki işi: LA Bölgesi/Brezilya Dağıtım Kanalları İş Birimi Müdürü

Görev Tanımı:

Dağıtım Kanalları İş Birimi Müdürü, Brezilya

Satış ve Pazarlama Stratejilerinin Geliştirilmesi ve uygulanması, Dağıtım işinin Politikalarının ve İlkelerinin koordinasyonu ve kontrol edilmesi, EBIT’de sağlıklı sonuçların alınmasını hedeflemek, nakit akışı ve kısa, orta ve uzun vadede piyasa payında artış ve piyasaya katma değer sağlama.

LA Bölgesi Dağıtım Kanalları Müdürü

Kurumsal Dağıtım Kanalları İş Birimi düzeyinden Bölgesel ve yerel düzeylere kadar ilkelerin ve stratejilerin düzenlenmesi, her ülkenin bunları anladığından ve uyguladığından emin olmak.

Sika’daki daha önceki işler:

1996 – 2005: Laboratuar Müdürü, AR-GE, Kalite Kontrol ve Sigorta ile EHS’den (Çevre, Sağlık ve Güvenlik) sorumlu. ISO 9001, ISO 14.001 ve OHSAS 18.001 sertifikaları için koordinasyon Sika Brezilya’nın sorumluluğunda.

1999 – 2005: Operasyon Müdürü, Üretim, Kalite Kontrol ve AR-GE Laboratuarlarından, EHS (Çevre, Sağlık ve Güvenlik), mühendislik ve Sika Brezilya’nın 2005 yılından 2006 yılına kadar bakımından ve ilave olarak Lojistik ve Satın Alma / İthalat Departmanından sorumlu. 

Geçen yıllardaki ana hedefler, Sika Brezilya’yı üretkenlik, kalite, kurum ve güvenlik açısından başarılı bir firma yapmaktı.