Sika, sürdürülebilir gelişmeye rehberlik eden fikre adanmıştır
yes
Strateji

Sika, sürdürülebilir gelişmeye rehberlik eden fikre adanmıştır. Sürdürülebilirlik girişimlerimiz, içsel örgütlenmelerle birlikte, dış çevreyi de içine alır. Kendilerini, dünya çapındaki genel trendlerin sayısına göre yönlendirirler, ekonomik, sosyal ve ekolojik yönleri içine alırlar.

Sika için, sürdürülebilirlik, sadece bir hedef değildir, daha ziyade, bütün kuruluşu kapsayan bir süreçtir. Bu yüzden Sika, yükümlülüklerin gözlemlenmesi açısından eylemlerini ve davranışını sürekli kontrol eder, şirketin güvenli gelişimine adil şekilde hizmet etmek için sürekli yollar araştırır, çevreyi korur ve hissedarlar, rakipler, tedarikçiler ve bütün olarak topluluğa olan sorumluluğunun doğru şekilde yerine getirilebilmesi için insanlığın durumunu iyileştirirler.