Sürdürülebilir gelişme, geleceğimizi şekillendirecek trendlerle yakından bağlantılıdır. Bu genel trendler olarak adlandırılan şeyler, gelecek ekonomik büyümenin kararlı yürütücüleridir.

Artan nüfus ve yükselen harcama gücüyle yürütülen doğal kaynaklar için talep artmaktadır.

Dünyanın iklimi, eskisinden daha hızlı değişmektedir. Bunun sonuçları giderek çoğalmakta ve bizi tamamen etkilemektedirler.

Su, 21. yüzyılın petrolüdür. Artan nüfus, şehirleşme ve iklim değişikliği ile aranan bir mal haline gelmektedir.

İnşaat ve altyapının korunmasına daha çok para harcanmış sadece birkaç proje vardır.

Yetersiz kaynaklar, işsizlik ve dengesiz refah, sosyal gerilimlere/radikalleşmeye yol açmayla sonuçlanır.