Dünyanın iklimi şimdiye kadar olduğundan daha çabuk değişmektedir. Bunun sonuçları giderek çoğalmakta ve bütün insanlığı etkilemektedir. Bu yüzden iklimin korunması gelecek için en önemli görevlerden biridir. 2050 yılında, dünya, sera gazı emisyonlarını %80 azaltmak zorundadır. Fosil yakıt bazlı enerji sisteminin tümüyle dönüşümü, iki nesilden az sürede finanse edilip gerçekleştirileceğinden şimdi bu konuda kararlı olmak oldukça önemlidir.

Sika çözümleri

  • ağırlığı koruyan motorlu araç imalatı için yapısal yapıştırıcılar
  • daha hafif otomobiller için polimer destekleyici elemanlar
  • güneş enerjisi endüstrisi için yapışkanlar
  • solar tavanlar
  • güneş enerjisi kurulumlarının artan etkinliği için yüksek derecede yansıtıcı çatı perdeleri
  • daha dayanıklı rüzgar türbinlerinin gelişimi için yapışkanlar
  • esaslı değişikliklere karşı rüzgar türbinlerinin korunması
  • sağlam temeller için beton ilaveler