Nüfus artışı ve daha fazla satın alma gücü ile yürütülen ham petrol, kömür, doğal gaz, su, demir cevheri ve bakır gibi kaynaklar için talep artmaktadır. Ancak, bu kaynaklar ya da onların çıkarılması gittikçe pahalı hale gelmektedir. Bu kaynakların etkin ve etkili kullanımı, gelecekteki büyüme için önem verilmemiş mücadelelerden biridir.

Sika çözümleri

  • geri dönüştürülmüş çakıllı kum içeren yüksek kaliteli beton için katkılar
  • kazılmış materyalin geri dönüşümü için beton katkıları
  • enerji etkin çimento üretimi için öğütme katkıları
  • argon doldurulmuş cam için özel yalıtım
  • daha hafif, enerji tasarruflu camlar için yeni birleştirme teknolojileri