Dünyada, altyapının inşası ve bakımı için harcanan paradan daha fazla para sadece birkaç proje için harcanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin hızlı ekonomik yükselişi, enerji, ulaştırma, su ve sağlıkta büyük yatırımları talep eder. Aynı zamanda, gelişmekte olan ülkelerdeki var olan altyapının da modernleşmesi gerekmektedir.

Sika çözümleri

  • tünel açmak için yapı kimyasalları, püskürtme makineleri ve su geçirmez hücreler
  • sağlam altyapı için alaşım materyalleri
  • yeşil çatılar ve daha iyi şehir iklimleri için çatı hücreleri
  • serinleten çatılar için yansıtıcı çatı hücreleri