21. Yüzyılın petrolüdür. Artan global nüfus, kentleşme ve iklim değişikliği ile, su, sınırlı bir mal haline gelmektedir. Tüketim ile ilgili dikkatli kullanım, arıtma, depolama ve atık su bakımı önemlidir. Zaten bugün, bir milyar insan onlar için mevcut yeterli olan içme suyuna sahip değildir.

Sika çözümleri

  • su geçirmez beton için beton katkıları ve harç
  • su geçirmez yapılar için ek yalıtım sistemleri
  • içme suyu depoları için iç kaplamalar
  • esnek su geçirmezlik için hücre sistemleri
  • beton tecdit için özel harç
  • yüzeylerin korunması için kaplamalar
  • çatlakların kapatılması için özel reçineler
  • beton üretiminde azaltılmış su tüketimi için beton ilaveler