Kaynak tüketiminin optimizasyonu ve ürünlerin güvenliği, gelişen herhangi bir çalışmada kalıcı bileşenlerdir.

Ürünlerimizde kullanılan maddeler için ortaya çıkan bütün gereklilikleri ve yükümlülükleri düşünmeyi taahhüt ettik.

Güvenlik ve Çevre Koruması Yatırımları / Enerji Etkinlik Emisyonları / Su / Katı Atık / Güvenlik

Çeşitli satın alma, lojistik ve üretim safhalarına bütünsel bir bakış / Sika Tedarik Merkezi yapısının Kavramı

Düzenleyici standartlar, yönetim taahhüdü, çalışan katkısı, iş sahası ve risk analizi, tehlikeyi fark etme ve çözüm, eğitim ve öğretim.

Rapor edilen yılda öncül enerji taşıyıcılarının kullanımından çıkan CO2 gazı...