Kaynak tüketimi ve ürünlerin güvenliğinin optimizasyonu

Sika görev ifadesi, ürünlerle nasıl ilgilendiğini açıklar: “Bütün değer zinciri boyunca güvenlik ve çevre için sorumluluğumuzu varsaymak isteriz.” Bu görev ifadesinin sonucu olarak, kaynak tüketimi ve ürünlerin güvenliğinin optimizasyonu, şirket içinde ve sürdürülebilir gelişme içinde kalıcı işlemlerdir.

  • Hammadde güvenlik özelliklerinin kontrolü
  • Satış ürünleri güvenliği ve sağlık koşullarının analizi ve tanımı
  • Satış ürünlerinin tasarımı, paketlenmesi ve etiketlenmesi.
  • Müşteriler için güvenlik ve geri dönüşüm talimatları.
  • Ürün yönetimi ve izlemesi.

Müşteri ihtiyaçları, sürdürülebilir gelişme kavramından artan şekilde etkilenmiştir. Bu yüzden devre kapanır ve sürdürülebilir gelişmenin rehber fikri, ekonomik olarak başarılı ürünlerin gelişiminde merkezi bir mücadele haline gelmiştir.