Güvenli ve sağlıklı çalışma için dikkatli bir yaklaşım

İnsanlar, sahip olduğumuz en değerli varlıklardır ve onların güvenliği, sağlığı ve iyiliği işimizin başarısı için önemlidir. Düzenleyici standartlar, yönetime bağlılık, çalışan katılımı, iş sahası ve risk analizi, tehlikenin fark edilmesi ve çözümü, eğitim ve öğretim Sika güvenlik ve sağlık programının önemli bileşenleridir.

Düzenleyici standartlar
Sika güvenlik ve sağlık standartları örgüt boyunca yürürlüktedir. Yerel standartlar, global düzenleyici gerekliliklerini tamamlayabilirler. Çalışan güvenliği ve sağlığı şirket özünde var olan bir değerdir. Güvenli çalışma sadece bir program değil ancak işleri yapmanın bir yoludur.

Yönetime bağlılık
Tehlikelerin tanımlanması ve etkin fiziksel ve yönetimsel korumaların oluşması ve korunmasını sağlamanın, güvenli ve sağlıklı çalışma alanına bağlı olduğunun farkındayız. Sika, çalışma alanı güvenliği ve sağlık kültürü, performans tahmin sürecinin bir parçasıdır.

Çalışanın katkısı
Sika personelinin, güvenlik ve sağlığı, bir kurum değerine dönüştürmesi beklenir. Güvenli çalışma alanı ve makine, ekipman ve ham maddelerin uygun kullanımından özel denetçiler sorumludur.

Çalışma sahası ve risk analizi
Çalışanımızın sağlığını ve güvenliğini olumsuz şekilde etkileyebilecek çalışma alanındaki maddeleri ve eşyaları bilmek bizim sorumluluğumuzdadır. Risk Değerlendirmeleri, insanları korumak için neye ihtiyaç duyulduğunu tanımlamaya yardım eder. Düzenli olarak organize edilmişlerdir ve harici sigorta şirketleri, kurum işlemleri ve yerel takımlarla yürütülürler.

Tehlikenin fark edilmesi ve çözümü
Denetimler, hem şu anda çalışma alanında mevcut olan tehlikelere ve hem  de yeni ekipman, işlemler, materyaller yada var olan prosedürlerin gözden geçirilmesi gibi değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilen tehlikelere odaklanır. Durum araştırmaları, tehlikeyi tanımlamayı ve önlemeyi amaçlar. Her Sika yeri, acil tıbbi durumlar ya da sağlık konularıyla ilgilenmek için hazırlanmıştır.

Eğitim ve öğretim
İş güvenliği performansı, Sika’da çalışan herkesten istenir. Yöneticiler, çalışanların kullandıkları materyallerin ve ekipmanın bilinen tehlikelerini ve tehlikeyi nasıl çözeceklerini/kontrol edeceklerini bilmelerini sağlar. Güvenlik ve sağlık, iş yemeklerindeki eğitimler ve derslerin konusudur.