Sürdürülebilir şekilde müşterilere hizmet etmek.

Üretim planlaması ve zamanlamasındaki odak, fabrika özellikli işlemlerden, tedarikçilerin, üretim fabrikalarının ve müşterilerin bütünleşmiş ağın birleşenleri olarak düşünüldüğü bir yaklaşımda, çeşitli satın alma, lojistik ve üretim safhalarının tüme dayalı görüşüne kaymıştır. Bu gelişme Sika’yı, Sika Tedarik Merkezi yapısına yöneltmiştir.

Sika’nın işleme yönelik örgütsel yapısı, şirketin bütün düzeyleri boyunca uzanır ve böylelikle müşteri grupları üzerinde entegre bir odağı yansıtır. Aynı zamanda, dağıtılmış hedef ve kar sorumluluğu, Grubun uluslararası yönlendirmesini yansıtır. Pazarlar için ölçek ve aceleci hizmet etkilerini sağlamada, satın alma, imalat ve lojistikteki yeni işlemler global olarak planlanmış ve bölgesel olarak tanıtılmıştır.

Daha az sermaye bağlarken, pazarların daha hızlı ve daha etkin tedariğini garanti eden Bölgesel Dağıtım Merkezleri bir örnektir. Bu merkezlerin ilki, Avrupalı müşterilere Almanya Frankfurt’tan poliüretan yapıştırıcılar tedarik eder.