Müşterilere sürdürülebilir şekilde hizmet etme

Nitelik ve tanım olarak tedarik zincirleri, iç ve dış müşteriye değer katma niyetiyle örgütlerin yakın ilişkiler içinde birlikte çalışmasını gerektirir. Sika’da, bölgesel ve yerel uygulama ile birleştirilmiş global bir lojistik stratejisi yerleştiriyoruz. Her nerede makul bulunursa, önceden tanımlanmış ve standartlaşmış işlemlere güveniyoruz. Sika, bütün lojistik işlemlerinde bütünsel, bölünmemiş bir görüşü izlediğini iddia eder ve o süreçleri dünya sınıfındaki standartlara göre sıralar. Seçilmiş değerli lojistik ortağı ile işbirliği, kaliteyi, güvenilirliği ve lojistiğin sürdürülebilirliğini bütün ve sağlam şekilde arttıran sinerjiler sağlar.

Sika Tedarik Merkezi yapısıyla, Sika, Pazar gelişmeleri ve Pazar değişiklikleri için koordine edilmiş kurallar, ürünler ve ham maddeler için koordine edilmiş riskleri aktif şekilde yönetir ve taşır. Örgüt, hem bütünsel tarzda ve hem de yapısal şekilde işlemleri standartlaştırır ve elverişli duruma getirir. Tedarik için müşterilerin talebini optimal olarak karşılamak için, Sika, Pazar trendleri ile satışları tahmin eder, üretim merkezlerimizin planlamalarını yapmalarını sağlar. Amaç tanımlı performans göstergelerimizi biliyoruz, onları bütün tedarik zinciri boyunca eylemler, projeler ve kıyaslama yoluyla ölçüyoruz ve geliştiriyoruz.

İmalat ve lojistikteki işlemler, bütün Değer Zincirini kuşatan önceden tanımlanmış standartlar boyunca yapılandırılmıştır. Daha az sermaye bağlarken, Samen, İsviçre’deki Sika Tedarik Merkezi (SSC) ve ayrıca Bölgesel Dağıtım Merkezleri, pazarların daha hızlı ve daha etkin tedariğini garanti eder. Örneğin, hücre ürünleri burada kullanılır. Bu kavram nerede anlamlı olursa, oradaki bütün büyük iş alanlarında ve pazarlarda uygulanacaktır. Bölgesel Dağıtım Merkezleri ile birlikte, SSC, bütün yükler için yolu hazırlar. Bölgesel Dağıtım merkezlerinin ilki, 2008’de çalışmaya başlamış ve Avrupalı Müşterilere, Almanya Frankfurt’tan poliüretan yapıştırıcılar tedarik etmiştir.

SSC kavramının temel özellikleri

  • İşlemler, ölçümler, metotlar ve aletler için ortak standartların tanımı
  • Amerika ve Asya/Pasifiğin diğer bölgeleri için eş ve bağlantısı
  • SO’lar ve imalat birimleri için açık temaslar
  • Pazar trendleri, ürün değişiklikleri ve çeşit yapısının toplanmış bilgisinin tahmini ve planlaması

Faydalar

  • Sipariş verme ve sipariş kabulünün hızlı ve kolay idare edilmesi
  • Problemler ve istisnai durumların idaresi için bir ortak
  • Kendi örgütünde müşterinin sesi
  • Yüklemelerin miktarını azaltırken ve böylece enerjiden tasarruf ederken aynı zamanda Pazar teslimatları için zamanı korumak.