Sika, sürdürülebilir gelişmenin rehber fikrine bağlıdır. Bu öncü kavram, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını sağlayamayacaklarını riske etmeden bugünkü neslin ihtiyaçlarını yerine getirmeyi uygun bulur. Şirketin yönetim ve çalışanlarının günlük eylemlerini yerleştirdiği kapsamlı iddiasını vurgular. Böylece, ekonomik, ekolojik ve sosyal yönler daima yakın içerikte sıralanırlar.


Çevre koruması ve güvenlik yatırımları
Enerji Verimliliği
Suya Emisyonlar
Katı Atık
Güvenlik
Su Tüketimi