Atık su yoluyla, su arıtma tesisine ulaştırılmış organik karbon bileşenlerinin miktarı, inceleme altına alınan yılda %24 artarak (2008: -%3) 34 tondan 42 tona yükselmiştir. Atık suda çözülmüş inorganik tuz içeriği, 118 ton ile neredeyse aynıdır (2008: 116 t). Atık su için, ağır metal emisyonları, bütün Sika şirketlerinde yıllarca izlenmiştir; bütün yerlerdeki değerler, yasal olarak izin verilmiş düzeylerin altındadır.