Rapor edilen yılda öncül enerji taşıyıcılarının kullanımından çıkan CO2 gazının boşaltılması, 2800 tonluk azalmaya tekabül ederek 26.000 tona ulaşmıştır. SO2 emisyonu, 13 tondan 21 tona çıkmıştır. NOX boşaltımı, 5 ton düşerek 38 ton olmuştur. Toz emisyonu, 7 ton düşerek 65 ton olmuştur. VOC emisyon miktarı değişmeyerek 88 tonda kalmıştır.