Soğutma suyu miktarındaki azalmayla ilgili ileri yatırımlar nedeniyle, 1.94 milyon metreküpten 1.74 milyon metreküpe ek %10 gerileme ile benzer üretim miktarlarına rağmen su tüketimi düşmüştür. Yaklaşık, su tüketiminin dörtte biri, sıvı ürünlerdeki bir bileşendir.