Sika’nın çalışma yerinde güvenlik bir tavırdır. Sika’nın çalışma yerinde sağlık ve güvenliği artırmak için planları, iletişim, denetim, eğitim ve tehlike düzeltme gibi elemanları içerir.

Çalışanlara, çalışma yerindeki tehlikeler ve zararlar ve o tehlikeleri nasıl ortadan kaldıracakları ya da en aza indirecekleri hakkında bilgi verilir. Çalışanların, güvenlik müdürüne yeni ya da önceden fark edilmemiş tehlikeleri anlatma şekilleri vardır. Sika planı, çalışma yerindeki doğru davranış politikalarını ve prosedürlerini, tehlikelerle başa çıkmayı ve bir kaza anında ne yapılması gerektiği ile ilgili politikaları ve prosedürleri ortaya koyar.

El kitapçıkları, güvenlik bültenleri ve güvenlik müdürleri, Sika’nın iletişim planının bir parçasıdır. Eğitim, bir görev nasıl güvenli şekilde yapılır ile ilgili temel şeylerden, bir ekipman parçası nasıl güvenli şekilde işletilir ile ilgili gelişmiş becerilere kadar gider. Eğitimler, geleneksel sınıf seanslarını, deneyimli uygulamayı ya da bilgisayar eğitimini içerir. Tabii ki, çalışma yerlerinin denetimi ve bulunan sorunların düzeltilmesi üzerinde belgeleme bulunmaktadır. Güvenlik planı, çalışanlar tarafından uygunluğu sağlama metotlarını içerir. Bunlar, zorunlu eğitimler, teşvik programları ve disiplin ile ilgili eylemleri içerir.

Kaza soruşturması, planın diğer bir bütün parçasıdır. Sika, sağlık ve güvenlik planı, Sika Grup boyunca etkin şekilde uygulanmıştır.

Bir günden fazla çalışma günü kaybı ile iş kazaları sayısı, değişmeden kalmıştır ve önceki yılda olduğu gibi, 1000 çalışan başına 20 kazaya ulaşmıştır. Milyon iş günü başına çalışma günleri sayısı, hafif bir azalmayla 1093’ten 1067’ye gerilemiştir.