Coğrafya ve müşteri ile ilgili konulara dayanan değişiklik.

Mali Riskler Yönetimi / Döviz Riskleri / Fiyat Riskleri / Faiz Oranı Riski / Kredi Riski / Likidite Riski