Sika, çeşitli yönlere dayanarak hedeflenmiş değişiklikler yoluyla belirli pazarlar ve müşteriler üzerinde bağımlılığını sınırlar. İnşaat işi, yerele odaklanma eğiliminde olduğundan ve kısmen uzak global bölgelerde pazarlanması ters gelişmeyi gösterdiğinden, tek bir taraftaki yapıda oluşan coğrafi değişiklik büyük öneme sahiptir.

Diğer taraftan, İnşaat ve Endüstri Bölümü ile birlikte müşteriler arasındaki farklılık da –hiçbir müşteri, Sika satışlarının %1,5’inden fazlasını vermez- iş üzerinde istikrar etkisine sahiptir. Ekonomik dalgalanmanın mümkün olduğu kadar hızını kesebilmek için, Sika, yeni gelişmeler içinde değil ancak büyük şekilde dönüştürülmüş bağımsız tamirat ve bakım işinde ve kendi öz alanlarında –İnşaat ve Endüstri- ek olarak aktiftir.