Sadece kazananlar vardır.

Kayıt-Değerlendirme ve Kimyasal Onaylaması için akronim olan REACH, günümüzde ürünlerde kullanılan kimyasalların AB içinde kullanımını onaylamanın yolunu değiştirir.

Kimyasal maddelerin, sağlıkta riskler için kaydedilmeye ve değerlendirilmeye ihtiyaçları vardır ve sonra akabinde kullanım için ya onaylanır ya da kısıtlanır. 1 Haziran 2007’de, REACH bütün AB ülkelerinde yürürlüğe girmiştir. 2018’de tamamen uygulanmalıdır. Hem eski ve hem de yeni kimyasallar, Helsinki (ECHA) yeni kimyasallar ajansına kayıtlıdır.

REACH, kimyasallardan gelen insan güvenliği ve çevre etkisinin korumasını güçlendirmeyi ve ayrıca tedarik zinciri boyunca bütün basamaklarda kimyasalların kullanım risklerini azaltmayı hedefler. AB’de üretilen, tedarik edilen ya da ithal edilen yıllık 1 ton ya da daha fazla olan bütün kimyasal maddeler, REACH altında işlenir.

Tedarik zincirinin aşağı ve yukarısına doğru bilgi değişimi önemlidir. Kimyasal maddelerin planlanan kullanımı “arama ve üretim” (kimyasal maddelerin imalatçısı) ve “üretim” (müşteri ve kimyasal maddelerin kullanıcısı) bilgisini içermelidir. Helsinki’de yeni bir Avrupa Kimyasal Ajansı, REACH kapsamı içindeki kimyasal maddelerin kaydını ve bildirme gerekliliğini yönetir.