Ortak Kararlar

Sika, kendisini REACH’in gereklilikleri ile düzenlenmiş ve organize etmiştir. Sika Grup dahilindeki uzmanlar REACH üzerinde – bütün sınırlar boyunca-birlikte ve düzgün çalışırlar.

Sika Grup, bütün organizasyonu boyunca REACH uygulamıştır ve içsel olarak Proje “SİKA ve REACH”i uygulamıştır. Sika içinde, adanmış bir REACH Uygulama Müdürü, bütün REACH ilişkili iç ve dış eylemleri koordine etmek için çalışır.

REACH altında Sika, aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

  • Sika, öncül olarak, bir üretim kullanıcısıdır ve bu konumda olan Sika kullanımlarının ve uygulamalarının, arama ve üretim tedarikçilerimiz ile düşünülmesini sağlar ve kontrol eder.
  • Buna ilaveten, bir üretim kullanıcısı olarak, ürünlerin (karışımların) imalatçısı olma konumunda ve sadece (ön) kayıtlı maddelerin kullanıldığını kontrol eder. Ayrıca bunlar, tedarikçilerimiz ile de koordineli olmalıdır.
  • Ayrıca Sika, maddeleri ithal eder ve bu durumda tescil ettiren kişi rolünü üstlenir.
  • REACH altında Sika, kendi maddelerinin bazılarını imal eder. Ayrıca, bunlar kaydedilmiştir.

Amacımız, ileride müşteriler için Sika Ürünlerinin tedariğini güvence altına almak ve korumaktır. Bunu başarabilmek için, tedarikçilerimizle yakın temas halindeyiz ve onların eylemlerini –REACH altındaki kayda odaklanarak- izliyoruz. Bu, sürekli kullanılırlığı güvence altına almada önemli ve hayati bir basamaktır.

Müşterilerimiz, Sika’ya güvenmeye devam ederler. Tedarik zinciri boyunca kullanım ve uygulama için teknik belgelememizde açıklanmış bütün uygun bilgiyi gözden geçiriyoruz.