Prekast Beton Teknolojisi

Prekast Beton Teknolojisi Çözümleri

Yüksek Performanslı Akışkanlaştırıcılar

Betona su içeriğini arttırmadan ve ayrışma riski olmaksızın yüksek oranda akışkanlık kazandıran, yüzey görünümünü iyileştiren,betonun daha kolay yerleştirilmesine imkan veren, su geçirimsizliği arttıran ve son dayanımlarda artış sağlayan,hazır beton ve diğer beton üretimlerinde kullanılan kimyasal beton katkılarıdır.

Süper Akışkanlaştırıcılar

Betona su içeriğini arttırmadan ve ayrışma riski olmaksızın yüksek oranda akışkanlık kazandıran, yüzey görünümünü iyileştiren,betonun daha kolay yerleştirilmesine imkan veren, su geçirimsizliği arttıran ve son dayanımlarda artış sağlayan,hazır beton ve diğer beton üretimlerinde kullanılan kimyasal beton katkılarıdır.

Priz & Sertleşme Hızlandırıcılar

Son dayanımları olumsuz etkilemeden betonun erken dayanımlarını yükselten,sertleşme hzılandırıcı kimyasal katkılardır. Betonlarda çok yüksek erken dayanım istenilen durumlarda kullanılmaktadır

Kalıp Yağları

Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engelleyerek,kalıbın betondan daha kolay ayrılmasını ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlayan kalıp ayırıcı yağ konsantreleridir.

Su Geçirimsizlik Katkıları

Su miktarını yükseltmeksizin işlenebilirliği ve su geçirimsizliği arttıran,yapı ve kütle betonlarında kullanılan kimyasal katkılardır.

Beton Lifleri

Yüksek kalitedeki liflerden oluşan,taze betonun şekil değiştirme kapasitesini arttırarak betondaki plastik büzülme çatlaklarını kontrol altına alan ve azaltan polipropilen liflerdir.

Korozyon İnhibitörleri

Korozyon hızını azaltan kimyasal katkılar betonarme çeliğine korozyon önleyici olarak etki ederek betonun durabilitesini ve ortalama ömrünü uzatır.Donatı üzerinde film tabakası oluşturarak hem anodik hem katodik reaksiyonları azaltır.

Kür Malzemeleri

Hızlı su kaybını önlemek üzere geliştirilmiş, taze beton ve harç üzerine püskürtülerek uygulanan malzemelerdir.

Kuru Kıvamlı Beton Teknolojisi Çözümleri

Performans Artırıcılar

Yarı-Kuru kıvamlı,sıfır çökmeli betonlar için performans sıkıştırma kolaylaştırıcı katkılardır.Parke,kaldırım taşı,bordürlerde vs. beton elemanların üretiminde kullanılmaktadır.