Temel ve Diğer Beton Yapılarda Su Yalıtımı

Temel ve Diğer Beton Yapılarda Su Yalıtım Sistemleri

Sikaplan Membranlar ile Temellerde Su Yalıtımı

Polivinilklorür (PVC-P) esaslı, sinyal tabakalı, donatısız sentetik su yalıtım membranlarıdır

Bitümlü Sürme Sistemler ile Temellerde Su Yalıtımı

Tek bileşenli ve iki bileşenli, bitüm esaslı, sürülerek veya püskürtülerek uygulanan, özel katkılar içeren, temel dışından uygulanan su yalıtım malzemeleridir.

İç Yüzeyde Uygulanan Su Yalıtım Ürünleri

Tek bileşenli, çimento esaslı, sürülerek veya püskürtülerek uygulanan, özel katkılar içeren, iç yüzeylerde uygulanan su yalıtım malzemeleridir.