Yapıştıracağınız nesnelerin tozdan ve yağdan arındırılmış, temiz ve kuru yüzeyler olması
gerekir. Bu sebeple, eğer yüzeylerde eski mastik uygulaması varsa bunları çıkartın ve mastiğin tutunmasını kötü yönde etkileyebilecek olan boya ve kaplamalardan arındırarak, homojen bir yüzey elde edin.

Bunun için tel fırçalama gibi çıkartma teknikleri kullanabilirsiniz.

Yapıştırılacak yüzeyleri hazırladıktan sonra, kartuşun ucunu, kartuş tabancası içine yerleştirmeden önce veya sonra hazırlayın ve ardından nozulu takın.

Sikaflex®-112 Crystal Clear’ı çizgisel veya noktasal olarak; yapışma yüzeyine birkaç cm
aralıklar ile uygulayabilirsiniz.

Sikaflex®-112 Crystal Clear’ı uyguladıktan sonra, el ile basınç uygulayarak yapıştırılan malzemeyi yerine yerleştiriniz.

Nesneleri yanlış ya da eğri yapıştırdığınızı düşünüyorsanız, uygulamadan sonraki birkaç
dakika içerisinde kolayca söküp yeniden konumlandırabilirsiniz. Sonrasında yüzeyde kalan taze ve sertleşmemiş yapıştırıcı olursa, derhal temizlemeniz
gerekir.

Gerekiyorsa yapıştırılan elemanları ilk birkaç saatte sabitleyiniz. Sikaflex®-112 Crystal Clear, çevre koşullarına bağlı olarak nihai dayanımına 24 saat ile 48 saat arasında ulaşacaktır. Ağır nesneler yapıştırdıysanız eğer, yapıştırıcı tam kürünü alana kadar mutlaka geçici olarak desteklemelisiniz.