Yapıştırma yapacağınız duvar ve rafın, tozdan ve yağdan arındırılmış, temiz ve kuru yüzeyler olması gerekir. Bunun için gerekli temizliği yapın.

Ayrıca hem rafta hem de duvarda gevşek parçalar olmamalı, her ikisi de homojen bir yüzeye sahip olmalıdırlar.  

Yapıştıracağınız her iki yüzeyin de sağlamlığından ve temizliğinden emin olduktan sonra,  Sikaflex®-118 Extreme Grab ürününü, rafa ya da duvara, her biri birkaç santimetre aralıklarla olacak şekilde üçgen boncuklar halinde uygulayın.

İstenen yapışmayı elde edene kadar rafı konumlandırmak için yalnızca el kuvveti uygulayın.

Rafı yanlış yerleştirdiğinizi düşünüyorsanız, yapıştırdıktan birkaç dakika içerisinde kolayca söküp yeniden konumlandırabilirsiniz.

Yüzeyde kalan taze ve sertleşmemiş yapıştırıcı olursa, derhal temizleyin.

Gerekirse, ilk sertleşme saatlerinde rafla duvarı bir arada tutmak için destek kullanabilirsiniz. Eğer ağır bir raf yapıştırıyorsanız, yapıştırıcı tamamen kürlenene kadar mutlaka geçici destekler kullanmalısınız.

Sikaflex®-118 Extreme Grab çevre koşullarına bağlı olarak nihai kuvvetine 24 saat ile 48 saat arasında ulaşacaktır.