Titreşimi sönümleyerek motor ve yol gürültüsünü azaltan ses yalıtımı çözümleri.