Çimento katkı maddeleri, çimento özelliklerinin ve çimento öğütme işleminin optimum hale getirilmesi için çimentoya eklenen malzemelerdir. Çimento katkı maddeleri; öğütmeye yardımcı katkılar, dayanım artırıcılar ve performans artırıcılar gibi farklı ürün gruplarına ayrılır. 

Çimento Katkı Maddeleri Tercih Edilen Çözümlerdir Çünkü...

  • Üretim sürecini ve çimento kalitesini olumlu yönde etkiler.
  • Toz akıcılığı, dayanım artırma, harç işlenebilirliği ve sağlamlık gibi tanımlanmış çimento özelliklerini geliştirir.
  • İlgili standartların gerekliliklerini ve çimento müşterilerinin taleplerini karşılamak için çimento kalitesini ayarlar.
  • Çimento tesislerinin kârlılığına katkıda bulunur.
  • Enerji ve kaynak kullanımını azaltarak ve karbon ayak izini en aza indirerek daha az çevresel etkiye sebep olur. Buradan, sürdürülebilir Sika çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 

Grinding of the finished cement in a ball mill

Sika'nın Çimento Katkı Maddesi Teknolojileri

Her bir çimento tesisinin yerel hammaddeler, olası klinker ikamesi varlığı (ek çimentolu malzemeler (SCM) gibi) ve çimento öğütme işlemi sırasında değişen koşulları gibi farklı karakteristik özellikleri mevcuttur.

 

Ayrıca, çimento performansına ilişkin yerel standartlar ve müşteri ihtiyaçları, özgün iklim koşulları ve kullanılan inşaat yöntemlerine göre değişkenlik göstermektedir. Bundan dolayı, olası  yüksek üretim oranları ve en üst düzeye çıkarılmış ek çimentolu malzeme ihtiyacına yönelik çözümün konuya özel olarak ayarlanması gerekmektedir.

Sika, çimento kalitesini yükselttiği, üretim verimliliğini artırdığı ve yerel talepleri karşıladığı bilinen birçok tür çimento katkı maddesi sunmaktadır:

Öğütme Yardımcı Katkıları

Öğütme Yardımcı Katkıları, verimliliği artırmak, elektrik enerjisinden tasarruf etmek ve/veya inceliği artırmak ve toz akıcılığı gibi tanımlı çimento özelliklerini geliştirmek amacıyla çimento değirmenlerinde (Bilyalı Değirmen, Dikey Makaralı Değirmen, HoroMill) kullanılır.

Bunun tipik bir örneği SikaGrind®-400'dür. Sika, tasarımı ve üretime ilişkin bilgiye dayanarak, geleneksel öğütme yardımcı katkılarının performansını artırabilen bir polikarboksilat polimer destekli öğütme yardımcı katkısı geliştirmiştir. Bunun tipik bir örneği SikaGrind®-840'tır.

Dayanım Artırıcı

Çimentonun mekanik dayanımını artırmaya yönelik bazı yöntemler mevcuttur. Çimento yüzeyini ve parçacık büyüklüğü dağılımını değiştirmeksizin, kimyasal etkinleştirme yoluyla mekanik dayanımı artıran çimento katkı maddelerinin kullanımı yaygındır. Alkanolaminler sıklıkla kullanılır ve basınç dayanımını (farklı yaşta veya her yaşta) en fazla beş MPa artırabilirler. Bunların tipik örnekleri SikaGrind®-200 ve SikaGrind®-700'dür. Bu katkı maddeleri, aynı zamanda öğütme yardımcı katkılarının verimliliğini de artırır. 

Performans Artırıcı

Klinker, CO₂ emisyonlarını ve malzeme maliyetini azaltmak için çoğunlukla taneleştirilmiş yüksek fırın cürufu, doğal puzzolanlar ve uçucu kül gibi ek çimentolu malzemelerin (SCM) yerine geçer.  Ancak SCM, çimento kalitesi için önemli unsurlar olan dayanım artışının, toz akıcılığının, harç işlenebilirliğinin ve dayanıklılığının etkisini azaltabilir. Performans artırıcılarımıza örnek olarak, Portland Kireçtaşı Çimento üretimi için SikaGrind® LS-43 ve cüruflu çimento için ise SikaGrind®-184 verilebilir.

Başlıca Marka

SikaGrind®

Çimento Uzmanları için Sika’nın Teknik Servisleri

Yerel çözümleri anlıyor ve hedefleri tanımlıyoruz

Gerek özel bir sorunla gerekse kârlılığı artırmada günlük zorluklarla karşılaştığınızda, Sika hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Yerel koşullar ve talepler büyük ölçüde değişebilir ve tesisleri ilgili koşullara göre ele almayı gerektirebilir. Sika, ilgili zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmış duruma özel çözümler sunarak tek bir hedefe sahip bir ortak gibi çalışır.

Trendleri değerlendirmek için laboratuvar ön denemeleri

Ürün ve işlem optimizasyonuna başlarken, mevcut üretim ve kalite parametreleriyle ilgili iyi tanımlanmış ve teknik açıdan uygulanabilir hedefler kararlaştırılır. Çimento üretim işleminde sahip olduğumuz deneyime dayanarak, tesis denemeleri için bir ya da iki SikaGrind® ürünü önerilmektedir. Gerektiği takdirde, Sika'nın bölge çimento laboratuvarlarından birinde laboratuvar denemeleri düzenlenebilir.

Sika uzmanları tarafından tesis denemelerinin yürütülmesi

Tesis denemelerinin hazırlığı ve yürütülmesi, tesis çalışanlarıyla işbirliği içerisinde Sika çalışanları tarafından yapılır. Sonrasında, uzman laboratuvarlarda kararlaştırılan üretim verileri ve çimento analiz sonuçları, siz ve Sika çimento uzmanları arasında görüşülerek hedefin yerine getirilmesi ve ileriki adımların belirlenmesi için karar verilir.

Laboratuvar analizinde çimento kalitesinin değerlendirilmesi

Sonuçların yetersizliği veya daha ayrıntılı optimizasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde, potansiyel ürün değişimi ve laboratuvar ön denemeleri ile yeni bir tesis deneme döngüsü gerekli olabilir. Sika'nın analitik laboratuvarı, modern araçlarla donatılmıştır ve iyi eğitimli teknisyenleri bünyesinde bulundurur.

CO2 Emisyonları

SikaGrind®, özgül öğütme enerjisini düşürerek ve klinker faktörünü azaltarak daha az CO₂ emisyonuna katkıda bulunur.