Tarih boyunca köprüler kendi başlarına her zaman önemli, değerli yapılar olmuştur. Köprüler, doğaları gereği topografya, zemin koşulları veya mevcut diğer yapıların ve imarın geleneksel yaya geçitleri, yollar veya demiryolu inşaatı için uygun olmadığı çeşitli alanlarda inşa edilir. Dolayısıyla köprüler en zorlu, en korunmasız ortamlarda bulunur.

Modern köprüler çoğunlukla betonarme inşa edilmiştir ve 100 yıldan uzun bir süre hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılan son araştırmalar, mevcut köprülerin çoğunda önemli ölçüde tahribat olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla köprülerin birçoğu büyük ve sıklıkla acil onarım ve yenilemeye ihtiyaç duyar.

 

 

Sistem Artı Uzmanlık

Second Penang Bridge in Malaysia

Sika, köprü sahiplerine, mimarlara, mühendislere ve yüklenicilere projelerinde başarılı olmaları için gerekli teknik tavsiye ve yardımı ile tam destek sağlar. Özellikle yenileme projelerinde süreç boyunca verilen destek ilk inceleme ve değerlendirmeden başlayarak kök neden analizi, şartname oluşturma, detaylandırma, yöntem açıklamaları, yerinde kalite kontrolü ve pratik uygulama desteğini içerir. Yeni inşaatlarda Sika, yapıların uzun süre hizmet verecek şekilde tasarlanmasına da destek sağlayabilir. Sika’nın uzmanlığı, tanımlanmış tüm kullanım ömrü boyunca toplam proje maliyetinin en aza indirilmesine önemli bir katkı sağlayabilir.

Bugün Sika, dünyanın her yerinde farklı köprü projelerindeki tüm zorlu gereklilikleri karşılamak için özel olarak tasarlanmış eksiksiz bir inovatif ürün ve sistem gamı sunmaktadır.

Beton Katkıları
Su Geçirmez Bağlantı Sistemleri
Sıvı Su Yalıtım Membranları
Beton Tamir Sistemleri
Korozyon İnhibitörleri
Beton Germe Sistemleri

Köprülerin Maruz Kaldığı Etkiler

Su Girişi

Köprü Çözümleri

Su, doğal bir şekilde betonun kılcal gözenek yapılarından içeri girebilir. Karbonatlaşmış beton alanlarında, veya çelik inşaat demirlerinin yüzeyinde yüksek klorür birikimi oluştuğunda, yüzeyde donatı korozyonu, çatlaklar veya boşluklar meydana gelebilir.

Dinamik ve Statik Yük

Köprü Çözümleri

Trafik yükündeki artışa bağlı aşırı yükleme, tasarımın uygun olmaması, yapı hasarı, stres / yorulma yenilmesi, deprem etkileri veya araç darbesi gibi diğer mekanik etkilerin hepsi yapının yük kapasitesini aşabilir veya azaltabilir.

Geniş Sıcaklık Değişimi

Köprü Çözümleri

Köprüler, doğaları ve konumları nedeniyle gece-gündüz/ yaz-kış koşullarında veya yapının farklı yan veya yüzeyleri arasında çok çeşitli sıcaklıklara maruz kalırlar. Sık tekrarlanan bu döngüler, beton yapıda çatlaklara da neden olabilen termal stres ve hareketlere yol açar.

Karbondioksit

Köprü Çözümleri

Karbondioksit (CO²), beton yapıların çimento matrisinin gözenek sıvısındaki Kalsiyum Hidroksit (Ca (OH) ²) ile reaksiyona girer ve kalsiyum karbonat (CaCO³) olarak birikir. Karbonatlaşma olarak bilinen bu süreç, süreç inşaat demirlerine ulaştığında gömülü çelik takviyenin korunmasını azaltır.

Klorür Girişi

Köprü Çözümleri

Klorür, kışın kullanılan buz çözücü tuzlardan veya deniz ortamlarındaki tuzlu sudan gelir. Beton yapıya nüfuz edebilir ve inşaat demirlerine ulaştıklarında, pasifleştirme filmini bölgesel olarak bozarak hızlı çukur korozyonuna neden olabilirler.

Donma / Çözünme Etkisi

Köprü Çözümleri

Donma-çözülme süreci, donma koşulları sırasında kılcal gözeneklerdeki serbest suyun genleşmesi nedeniyle beton matrisinde stres yaratır; bunun sonucunda düşük kalite beton yüzeyinde kabarma ve soyulma meydana gelebilir. Bu etki, suda klorür olmasından dolayı da büyük ölçüde hızlanır.

Yüzey Erozyonu / Aşınması

Köprü Çözümleri

Köprü ayakları veya kolonları gibi suya batmış beton elemanların yüzeyleri sürekli olarak erozyona ve aşınmaya maruz kalır. Hasar hızlı akan suyun ve suda bulunan kum parçacıkları veya diğer katı maddelerin etkisiyle oluşur.

Yangın Hasarı

Köprü Çözümleri

Örneğin trafik kazalarında çıkan yangınlar,  kolon, tabliye veya prefabrik parçalar gibi beton elemanların yapısal bütünlüğünün azalmasına neden olabilir.

Hasar ve Çürümeye Genel Bakış

Çelik Donatı Korozyonu

Yapısal Olmayan Çatlaklar

Tabliye Korozyonu (Betonarme veya çelik tabliye)

Kusma / Çiçeklenme

Kök Neden

 • Klorür girişi
 • Karbonatlaşmış Beton
 • Kaçak elektrik akımı

Kök Neden

 • Büzülme
 • Termal hareket
 • Alkali Agrega Reaksiyonu

Kök Neden

 • Hasarlı veya yetersiz su yalıtımı
 • Klorür girişi
 • Su girişi

Kök Neden

 • Su girişi

Beton Boşluğu

Yapısal Çelik Korozyonu

Yapısal Çatlaklar

Beton Yüzeyin Kabarma ve Soyulması

Kök Neden

 • Çelik donatı korozyonu
 • Donma / Çözünme Etkisi
 • Darbe

Kök Neden

 • Yetersiz çelik kaplama
 • Klorür girişi
 • Su girişi

Kök Neden

 • Aşırı yük
 • Yapısal hareket / Titreşim
 • Deprem etkisi

Kök Neden

 • Erozyon
 • Aşınma
 • Tuz genleşmesi
 • Donma / Çözünme Etkisi

Köprü Çözümleri

1. Beton Teknolojisi

Köprü gibi beton yapılar, dahili olarak yapının tipinden kaynaklanan mekanik streslerle başlayıp çeşitli dış saldırılara kadar uzanan çok çeşitli kuvvet ve zorlamalara maruz kalabilir. Beton üzerinde aşırı strese neden olan etkenler, aşırı sıcak veya soğuk sıcaklık koşulları ve dalgalanmaları, agresif su veya kimyasallar, sürekli yuvarlanma, yüzeyler üzerinde aşındırıcı veya sarsıntılı zorlamalar veya hatta aşırı durumlarda yangın etkisi gibi etkenleri içerir. Bu nedenle, bir köprünün inşası veya yenilenmesinde son derece dayanıklı bir beton gereklidir.

Gereksinimler    
 • Geçirgenliği azaltılmış ve gelecekte maruz kalması öngörülen etkilere karşı mükemmel dirence sahip son derece dayanıklı beton
 • Kapanma süresini azaltmak için yüksek erken dayanım gelişimi
 • Garantili beton performansıyla hızlı, kolay ve güvenli beton yerleşimi sağlamak için uzatılmış işlenebilirlik ve mükemmel akışkanlık
 • Mevcut hammaddelerin (geri dönüştürülmüş agregalar dahil) en uygun şekilde kullanımı
Beton Üretiminde Sika

Özel beton katkıları kullanarak yenilikçi beton karışımı tasarımlarının geliştirilmesi ve üretimi, 1910 yılından beri Sika’nın ana faaliyeti olmuştur. Teknolojimiz ve yüksek kaliteli ürünlerimiz bu yüzyıllık deneyim boyunca sürekli olarak geliştirilmiştir. Sika, son derece dayanıklı betonun verimli bir şekilde yenilenmesi için en çeşitli katkı teknolojileri ve ürünleri sunmaktadır.

'Yeni' ile 'mevcut' beton arasında güvenli bağlantı ve kaynaşma

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® korozyon önleyici yapıştırıcı astar sayesinde yeni betonun mevcut köprü tabliyelerine dayanıklı ve yüksek mukavemetle yapışması, yapısal kesme yüklerinin doğru iletimi ile sağlanır.

Avantajları:

 • Yeni betonun mevcut betona yüksek mukavemetle yapışması
 • Yapısal kesme yükü iletimi
 • Betonlama işlemleri sırasında daha uzun açık zaman
 • Sprey ile hızlı ve kolay uygulama
Yüksek Dayanıklı Beton için Sika Çözümleri

Betonun dayanımını artırmak için:

Betonun büzülmesini en aza indirmek için SikaControl®-40

Don ve donma / çözülme direncini artırmak için SikaAer®

Matriks yoğunluğunu artırmak için SikaFume® silis dumanı

Çelik donatı korozyonunu önlemek için Sika® FerroGard® korozyon inhibitörü

Önemli ölçüde artırılmış dayanım için betonun kontrollü kürü için Sika® Antisol®

Çatlakların eşit dağılımı ve darbe direnci, eğilme mukavemeti veya yangın direnci gibi mekanik özelliklerde artış için SikaFiber®

Yüksek Erken Dayanımlı Beton İçin Sika Çözümleri

Kapanma sürelerini azaltmak için yüksek erken dayanımlı beton şunlarla sağlanır:

Dayanımı artırmak ve betonun tam olarak kontrollü işlenebilirliği sağlamak için Sika® ViscoCrete® ve SikaPlast® teknolojisi ile yüksek oranda su azaltma ve plastikleştirme

SikaRapid® teknolojisini kullanarak hidrasyon sürecini hızlandırmak için sertleştirme veya priz hızlandırma

Kendiliğinden Yerleşen Beton için Sika Çözümleri

Vibrasyon gerekmeden belirli süreler için maksimum akışkanlığa sahip beton dökümü için şunlar eklenir:

Uzun işlenebilirlik  süresi ile güçlü su azaltmaya dayalı, hammaddelerin en uygun şekilde kullanımı ile son derece akışkan ve işlenebilir beton için Sika® ViscoCrete® ve Sika ViscoFlow® teknolojisi

Düşük kaliteli agregalarla bile Kendiliğinden Yerleşen Betonun stabilitesi artırmak için Sika® Stabilizer®

Taze beton stabilitesini artırarak matriksin yoğunluğunu ve dayanımını artırmak için SikaFume® silis dumanı

Sika Solutions for Bridges

2. Beton Tamiri

Hasarlı betonun tamiri, beton köprülerin bakımında temel gereksinimlerden biridir. Bölgesel boşluklar veya beton yüzeyinin tamamındaki soyulma, dayanıklı beton tamir malzemeleri ile onarılmalıdır. Sağlam ve doğru şekilde onarılmış bir beton alt tabakası da uygulanacak ek su yalıtım, koruma veya güçlendirme sistemleri için temel gereksinimdir.

Gereksinimler
 • Tam sistem uyumluluğu (galvanik anotlar, yapıştırma köprüsü, tamir harcı, tesviye harcı) hidrofobik emdirme ve beton koruması
 • Gerektiğinde yapısal tamirler için onaylanmıştır (örn. EN 1504-3 uyarınca sınıf R3 veya R4)
 • Düşük çatlak hassasiyeti
 • Hızlı ve kolay uygulama
 • Çalışma adımlarını azaltan inovasyon sistemleri
Sika’nın Beton Tamiri Uzmanlığı

Sika, belirli her bir gereksinim ve durum için farklı teknolojilere dayalı kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve kanıtlanmış onarım malzemeleri ve sistemleri sunmaktadır.

Bunlar arasında yapıştırıcı ve korozyon koruma astarları, dikey ve başüstü uygulama için uygun el ve makine ile uygulanan tamir harçları, etkili köprü tabliyesi tamiri için yarı akışkan harçlar, ek koruyucu işlem gerektirmeyen kombine yüzey tesviye ve koruma harçları (EpoCem®- teknolojisi) yer alır.

Dinamik Yük Altında Ürün Uygulama Testleri

Tamir harçlarının yerleştirilmesi ve performans testleri için canlı dinamik yükleme altında uygulanan SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® ve Sika MonoTop®-412 N, Alman Standardı ZTV-SIB, BE-PCC, 1999 gereksinimlerini karşılar.

Avantajları:

 • Yapışma dayanımını sürdürür
 • Harç kohezyonunu sürdürür
 • Dayanımı azaltmaz
Yatay Tamir İşleri için Sika Çözümleri

Köprü tabliyeleri için ince tabaka tamir sistemi:

Geniş alan onarımları (ilgili olduğu yerlerde) yapıştırıcı köprü astarı: SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

Geniş alan onarımları için yarı akışkan tamir harçları : Sika MonoTop®-432 N

Bölgesel yama tamirleri için tiksotropik tamir harçları: Sika MonoTop®-412 serisi

Kendiliğinden yüzeylenen, değişime uğramış epoksi, çimento esaslı tesviye harçları: Sikafloor®-81/-82 EpoCem®
 

Dikey Tamir İşleri için Sika Çözümleri

Kolonlar ve kirişler için yapısal beton tamir sistemi:

Yapıştırıcı astar (ilgili olduğu yerlerde): Sika MonoTop®-910 N veya SikaTop®Armatec-110 EpoCem®

El veya ıslak sprey cihazı ile uygulanan tamir harçları: Sika MonoTop®-412 /-352 serisi

Yüzey tesviye ve kaplama harçları: Sika MonoTop®-723 N veya Sikagard®-720 EpoCem®

Başüstü Tamir İşleri için Sika Çözümleri

Canlı dinamik yük altında saçaklar ve diğer yüzeyler için yapısal beton tamir sistemleri:

Yapıştırma köprü astarı: SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

El veya makine ile uygulanan tamir harçları: Sika MonoTop®-412 serisi

Yüzey tesviye harcı: Sika MonoTop®-723 N

Man repairing concrete bridge with Sika repair mortar

3. Yapı Güçlendirme

Varolan çelik donatının kapasitesi korozyon nedeniyle azalmışsa, trafik yükü artmışsa (yani izin verilen aks ağırlıkları) veya yapının tasarımı veya sismik direncinin iyileştirilmesi gerekiyorsa, betonarme köprüler güçlendirilmelidir.

Gereksinimler
 • Yapısal olarak zayıf kirişleri, döşemeleri, kolonları vb. güçlendirmek ve yükseltmek için yüksek çekme direnci veya yüksek esneklik katsayısı.
 • Açıkta kalan kısımlar için kurulumu kolay ve korozyona dayanıklı malzemeler
 • Trafiğe kapama sürelerini azaltmak için hızlı uygulama
 • Dayanıklı, az bakım gerektiren çözümler
Yapı Güçlendirmede Sika

1960’lı yıllarda yapıştırılmış çelik plakalar kullanarak teknolojinin geliştirilmesinden bu yana Sika, yapı güçlendirme alanında faaliyet göstermektedir. 1991 yılından beri Sika, karbon fiber takviyeli polimer esaslı yapı güçlendirme sistemlerinin geliştirilmesinde de öncü olmuştur. Her türlü betonarme yapının güçlendirilmesinde liderlik eden Sika, tüm testleri yapılmış ve onaylanmış çok çeşitli güçlendirme sistemleri sunmaktadır.

Kayma Dayanımı İçin Sika Çözümleri

Kiriş ve kolonların kayma dayanımını güçlendirme sistemleri Sikadur® yapısal epoksi yapıştırıcılar ve:

Dikdörtgen T-Kirişlere uygulama için Prefabrik L-şeklinde plakalar - Sika CarboShear L

Kirişler ve kiriş-kolon bağlantılarına uygulama için tek yönlü karbon ve cam elyaf bazlı SikaWrap® dokuma güçlendirme sisteminden oluşur.

Eğilme Dayanımı için Sika Çözümleri

Köprü tabliyeleri, kirişleri ve ana kirişlerin eğilme dayanımı için yapı güçlendirme sistemleri Sikadur® yapısal epoksi yapıştırıcılar ve:

Harici uygulama için farklı esneklik katsayılarına sahip ve çeşitli boyutlarda karbon fiber takviyeli polimer esaslı, çekmeli sıkılmış plaka sistemi Sika CarboDur®

Yüzeye yakın yarıklarda uygulama için karbon fiber takviyeli polimer esaslı Sika CarboDur® NSM sisteminden oluşur

Beton Germe Dayanımı için Sika Çözümleri

Köprü tabliye ve kirişlerinin beton germe dayanımı için yapı güçlendirme sistemi şunlardan oluşur:

CarboDur® plakalara ve özel CarboStress® ankraj kafalarına dayalı tendon

Proje ihtiyaçlarına dayalı uç ankraj çözümleri

Eksenel Çekme Dayanımı için Sika Çözümleri

Kolonların eksenel çekme dayanımı için güçlendirme sistemleri Sikadur® epoksi yapıştırıcılar ve:

Çeşitli alan ağırlıklarında karbon ve cam elyaf bazlı tek yönlü SikaWrap® dokumalardan oluşur

Men applying Sika CarboDur carbon fiber plates for structural strengthening

4. Su Yalıtımı

Asfalt Kaplamaları Yapıştırmak için Sika Çözümleri

Yeni innovatif Sikalastic®-827 pelletler genişleyerek ve eriyerek asfalt kaplamaları Sika su yalıtım sistemlerine yapıştırır ve arayüzde mekanik ve kimyasal bir bağ oluşturur. Bu, hem kayma hem de çekme yapışma dayanımlarını önemli ölçüde arttırarak yoğun trafikte fren güvenliğini ve uzun süreli dayanıklılığı arttırır.

Avantajları

 • Kayma ve çekme yapışma dayanımlarında artış
 • Artan güvenlik
 • Uzun süreli bakım giderlerinde azalma
 • Toplam maliyette azalma
 • Uygulanması kolay
 • Geniş bir asfalt sıcaklık aralığında kullanılır
Hafif Aşınma Yüzeyleri için Sika Çözümleri

Köprü tabliyeleri için su geçirmez, kaymaz sistemler:

Epoksi-üretan sistem: Sistem Sika® Elastomastic® TF dayanıklı, elastik su geçirmez aşınma tabakasına sahip uygun bir alt tabaka astarından oluşur. Çakıl kaplanmış veya kaplanmamış perçinli ve kaynaklı çelik köprüler için Alman yönetmeliğine göre onaylanmış ve sertifikalandırılmıştır.

Saf poliürea sprey uygulamalı sistem: Bir astardan ve Sikalastic® One Shot su yalıtım ve aşınma tabakası sisteminden oluşan yaya veya bisiklet köprüleri için agrega enjeksiyon sistemli hızlı kürlenen saf poliürea membran.

İsteğe bağlı Sikafloor® serisi stabil renkli son katlar her iki sistem için de uygundur.

Elastik Derz Sızdırmazlığı için Sika Çözümleri

Köprü tabliyeleri, korkulukları ve diğer elemanlarda kullanım için Yüksek Performanslı su geçirmez derz sızdırmazlık sistemleri:

Cephe ve korkuluk derzlerinin su yalıtımı için: Sikadur® Combiflex® SG sistemi

Köprü tabliyesi ve tabliyenin su yalıtım kenar uçları için: Sika® Dilatec® B, R ve E kenar sistemleri

Cephe derzlerinin su yalıtımı için: Sikaflex® groutlama macunları

Su Yalıtım Çatlakları için Sika Çözümleri

Beton yapılarda çatlak yalıtımı için yapısal yapıştırma ve esnek su geçirmez enjeksiyon sistemleri:

Köprü tabliyelerinin yüzey sızdırmazlığı için: Esnek poliüretan ve akrilik reçine esaslı enjeksiyon sistemleri - Sika® Enjeksiyon sistemleri

Yapısal çatlaklar ve boşluk tamiri için: Sikadur®-52 ve Sika® Injection 451 düşük viskoziteli, epoksi reçine esaslı sistemler

Sika Solutions for Bridges

5. Beton Koruma

Köprü yapılardaki betonarme yüzeylerin performansını ve dayanıklılığını artırmak için, özellikle yenileme yapılırken sıklıkla ek koruma sistemleri gereklidir. Köprüler için tipik beton koruma sistemleri hidrofobik emdirme, sızdırmaz emdirme, yüzey kaplamaları veya korozyon inhibitörleri olarak sınıflandırılabilir. Bunlar, beton yüzeylere verilen hasarı büyük ölçüde azaltmak ve çelik donatının korozyon hızını durdurmak veya önemli ölçüde azaltmak için farklı durumlarda veya toplu olarak alternatif kombinasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Böylece, aksi durumda oluşacak daha önemli yapı hasarı önlenir.

Gereksinimler
 • Su, klorür ve karbondioksit girişine karşı koruma
 • UV ışınlarına karşı yüksek direnç
 • Don ve geniş sıcaklık değişimlerine karşı direnç
 
Beton Korumada Sika

Sika, hidrofobik emdirme, emdirme, rijit ve elastik yüzey kaplamaları, galvanik anotlar ve yüzey uygulamalı korozyon inhibitörleri gibi farklı teknolojilere dayalı çok çeşitli test edilmiş ve kesin olarak kanıtlanmış beton koruma sistemleri sunmaktadır. Tüm bu Sika ürünleri ve sistemleri, çeşitli standartlara ve düzenlemelere (ilgili olduğunda) tamamen uygundur.

Çıplak Beton için Dayanıklı ve Görünmez Koruma

Sika® FerroGard®-903 Plus korozyon inhibitörü ve Sikagard®-700 serisi hidrofobik emdirmeden oluşan benzersiz ve tam beton koruma sistemi

Avantajları:

 • Yapının görünümünde değişiklik olmaz
 • Çelik donatı ve beton yüzeyleri için çift koruma davranışı
 • Uygun maliyetli çözümler
 • Hızlı ve kolay uygulama
Korozyonu Azaltmak için Sika Çözümleri

Sıvı, yüzey uygulamalı korozyon inhibitörü Sika® FerroGard®-903 Plus

Galvanik koruma sistemleri: Sika® FerroGard® Galvanik anotlar (Ürünün bulunabilirliği ile ilgili yerel satıcınıza danışın)

Derine nüfuz eden hidrofobik emdirmeler Sikagard® -705 L/-706 Thixo

 

Çıplak Beton için Sika Çözümleri

Cepheler, kirişler, kolonlar ve köprü üst yapısının tüm alanları için dayanıklı, derine nüfuz eden, koruyucu hidrofobik emdirme:

Krem silan esaslı ürün: Sikagard®-706 Thixo

Sıvı silan esaslı ürün: Sikagard®-705 L

Renkli Beton için Sika Çözümleri

Rijit, sürekli film oluşturucu, koruyucu beton yüzey kaplamaları:

Yüksek kaliteli, çözücüde dağılan, akrilik reçine kaplama Sikagard®-680 S BetonColor

Suda dağılan, koruyucu akrilik reçine kaplama: Sikagard®-675 W ElastoColor®

Uzun süre dayanıklı suda dağılan PU dispersiyon kaplama: Sikagard®-690 W HD

Çatlayan Beton için Sika Çözümleri

Çatlak örtücü özelliklere sahip yüksek dayanımlı, film oluşturucu koruyucu beton kaplama sistemi:

Suda dağılır, yüksek dayanımlı, akrilik reçine esaslı, elastik ara madde ve yüzey tesviye kaplaması: Sikagard®-545 W Elastofill®

Su esasl yüksek dayanımlı, köprü örtücü, renkli, koruyucu üst kaplama: Sikagard®-550 W Elastic

Concrete protection with Sikagard elastic protective coating

6. Derz Dolgu ve Sabitleme

Beton köprü yapılarının iyileştirme çalışmalarında genellikle kendiliğinden akan malzemelerle boşluk doldurma, sabitleme ve sızdırmazlık veya yataklama ve groutlama gerekir. Bu çalışmalara tipik örnek olarak kalıp kullanarak beton tamiri, köprü taşıyıcı plakaların altında yüksek hassasiyetli groutlama veya kablo kanalı groutlama sayılabilir. Ek olarak, kapatma sürelerini azaltmak için genellikle hızlı sertleşen malzemelerinin gerekli olduğu durumlarda kontrol delikleri veya diğer çelik çerçeveleri ve ekipmanları sabitlemek için akışkan reçine ve çimento harçları kullanılır.

Gereksinimler
 • Sabit yük altında yüksek dayanım ve düşük sünme
 • Düşük büzülme ve daha az çatlama eğilimi
 • Mükemmel akış özellikleri
 • Kolay kullanım ve uygulama
 • Hızlı uygulama ve sertleşme
 
Derz Dolgu ve Sabitlemede Sika

Sika, çimento, epoksi, poliüretan ve PMMA dahil olmak üzere mevcut tüm farklı teknolojilere dayalı çok çeşitli test edilmiş ve kesin olarak kanıtlanmış grout ve sabitleme malzemeleri sunmaktadır. Uzun yıllardır Sika, bağlantı plakaları, demiryolu hatları ve kanal sızdırmazlığı gibi yüksek hassasiyetli uygulamalar için özel ürünler de sunmaktadır.

Yapısal Derz Dolgu için Sika Çözümleri

Köprü bağlantı plakalarının altına groutlama yapmak ve boşlukları, delikleri ve oyukları doldurmak veya drenaj borularını ve diğer elemanları gömmek için malzemeler:

Çimento esaslı, yüksek hassasiyetli groutlama ürünleri: SikaGrout®-300 serisi

Dinamik yük altında kullanım için epoksi reçine esaslı, hızlı sertleşen, yüksek dayanımlı groutlama ürünleri: Sikadur®-42 serisi

-10°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda uygulama için PMMA reçine esaslı, groutlama ürünleri: Sikadur®-12 Pronto

Yol Bileşenlerinin Sabitlenmesi için Sika Çözümleri

Yol yapımı ve bakım işleri için Sika® FastFix® sistemleri:

Kontrol deliği çerçevelerinin ve mekanik bağlantı yuvalarının sabitlenmesi ve yataklanması: Sika® FastFix®-138 TP veya Sika® FastFix®-4

Beton bordür yataklama ve birleştirme: Sika® FastFix®-1 TP

Blok kaldırım ve taş döşeme yataklama ve birleştirme: Sika® FastFix®-133 TP

Demiryolu Rayları için Sika Çözümleri

Köprü tabliyelerine döşenecek her türlü raylı sistem için ray sabitleme, sönümleme ve yataklama çözümleri:

Münferit sabitleme çözümleri: Icosit® KC grubu

Doğrudan demiryolu sabitleme ve yataklama çözümleri: Icosit® KC grubu

Köprü Çözümleri

7. Çelik Korozyonuna Karşı Koruma

Üst yapı, korkuluklar, tabliyeler ve kablolar dahil olmak üzere köprü ve köprü bileşenlerinin inşasında dünya genelinde yaygın olarak yapı çeliği kullanılmaktadır. Yapının dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini artırmak için bu çeliğin korozyona karşı korunması gereklidir. Klorür ve yoğunlaşmış su çeliğin korozyon sürecini hızlandırabilir ve çelik yüzeylerden uzak tutulmalıdır.

Gereksinimler
 • EN ISO 12944 uyarınca korozyon koruması
 • UV ve hava koşullarına dayanıklılık
 • Bakım / kapatma sürelerini azaltmak için 20 - 25 yıllık kaplama sistemi kullanım ömrü
 • Görünümle ilgili yüksek estetik taleplerini karşılar
 • Düşük VOC emisyonları
 • Hızlı kürleşme / katlar arası kısa bekleme süreleri
 • Elastik davranış (özellikle çelik kablo koruma sistemleri)
Çelik Korozyonuna Karşı Korumada Sika

Sika, en son teknolojilere ve çelik kaplamalardaki uzun süreli deneyimimize dayalı çok çeşitli test edilmiş ve onaylanmış çelik koruma sistemleri sunmaktadır. Sika, köprüler için uluslararası EN ISO 12944 standardına göre seçilmek üzere tasarlanmış en ileri koruyucu kaplama sistemlerini üretmektedir ve ilk bakım ve sürdürülebilirliği için tanımlanan kullanım ömrünü garanti eder.

 
Atölye Uygulaması için Sika Çözümleri

Hızlı kürlenen 2 bileşenli epoksi ve poliüretan reçine esaslı kaplamalarla çelik korozyonuna karşı koruma sistemleri. Tek bir günde mümkün 3 katmanlı uygulama sistemi takviyesi ile atölyede uygulama için tasarlanmıştır:

SikaCor® EG-Rapid Sistemi ile yüksek performanslı ve uzun süreli çelik korozyonuna karşı koruma

TL / TP-KOR sayfa 97 ve EN ISO 12944 bölüm 5’e göre test edilmiş ve onaylanmıştır

Mevcut Kaplamaların Bakımı için Sika Çözümleri

Sahada uygulama için tasarlanmış çelik bakımı için koruyucu kaplama sistemleri. Basınçlı hava kullanılmadan temizlenmiş yüzeylerde kullanım için özel olarak formüle edilmiştir, elektrikli el aletleri ile mekanik olarak hazırlanan sahadaki çelik yüzeylerde kullanıma uygundur:

Sika® Poxicolor® Primer HE NEU ardından SikaCor® EG 120

EN ISO 12944 bölüm 5’e göre test edilmiş ve onaylanmıştır

Çelik Köprü Kablolarını Korumak için Sika Çözümü

Gergi askılı köprü yapılarında yapısal çelik kabloların korunması için özel olarak tasarlanmış benzersiz bir koruyucu kaplama sistemi. Sistem, çelik kablo ankrajları ve bağlantılarının korozyona karşı korunması için esnek kaplamalar ve enjeksiyon ürünleri içerir:

Sika® Kablo Sistemi

Alman TL / TP-KOR “Seile” Standardına göre test edilmiş ve onaylanmıştır.

Sika Solutions for Bridges

8. Yapısal Yapıştırma

Yapısal yapıştırıcılar, yeni inşaat ve yenileme işlerinde birçok yapıştırma uygulamasında kullanılır. Yapışma yüksek yüklerin deformasyon ve sünme olmadan transferine izin vermelidir. Yapısal yapıştırıcıların ana işlevi, benzer veya farklı malzemelerin birbirine yapışmasıdır (yani betonun çeliğe, çeliğin kompozitlere vb.). Tasarımlarına bağlı olarak, yapısal yapıştırıcılar sadece elemanları birbirine yapıştırmakla kalmaz, aynı zamanda su yalıtımı, sızdırmazlık, beton koruması veya hatta titreşim sönümleme gibi ek işlevleri de yerine getirebilirler.

Gereksinimler
 • İyi sünme direnci
 • Eşit ve doğrudan yük iletimi
 • Dirençli ve dinamik yüklere uyum sağlayabilme
 • İyi yaşlanma direnci
Yapısal Yapıştırmada Sika

1960’lı yıllardan beri Sika, prekast beton elemanların yapısal yapıştırılması için reçine yapıştırıcılarının kullanımında öncüdür. Sika’nın epoksi yapıştırıcıları artık dünyanın dört bir yanındaki segmental köprü yapılarını birleştirmek için kullanılıyor. Bu kapsamlı deneyim, benzersiz uygulamalar için çok çeşitli ek yapısal yapıştırma ürünleri ve sistemlerinin geliştirilmesine olanak tanımıştır. 1990’lı yıllarda Sika, birçok farklı uygulama için eksiksiz bir kartuş uygulamalı reçine ankraj yapıştırıcıları serisini de piyaaya sürdü.

 
Ultra Yüksek Performanslı Betonun (UHPC) Yapısal Yapıştırması

Ultra Yüksek Performanslı Beton (UHPC) prekast elemanların yapısal yapıştırılması için Sikadur®-30 epoksi yapıştırıcı

Avantajları:

 • Yüksek mekanik dayanım
 • Mükemmel sünme davranışı - uzun süreli testlerle onaylanmıştır
 • Büzülme olmaz
 • Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek nemde bile yüksek dayanıklılık
 • Donma / çözülmeye karşı dayanıklı
 • Dinamik yük altında yüksek yorulma direnci
 • Yüksek aşınma, şok ve darbe direnci
 • İyi kimyasal direnç (yağlar ve buz çözücü tuzlar vb. dahil)
Rijit Yapısal Yapıştırma için Sika Çözümleri

Farklı elemanların veya bileşenlerin beton, çelik veya bitümlü alt tabakaya yapıştırılması için epoksi yapıştırıcılar:

Çelik plakaların betona yüksek performanslı yapıştırılması için Sikadur®-30

Prekast beton veya doğal taş bordürlerin beton veya asfalt yüzeylere yapışması gibi çok amaçlı yapıştırma için Sikadur®-31 CF

Yapısal Ankraj için Sika Çözümleri

Kablo tavaları veya diğer hizmetler, çarpma bariyerleri, drenaj boruları, muayene erişim ekipmanları, yakalama ağlarının kurulumu gibi her türlü bağlantı parçaları ve ekipmanı köprü yapılarına sabitlemek için özel yapısal yapıştırıcılar:

-5°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda dişli mil ve çelik dübel çubuklarının montajı için ETAG onaylı, yapısal reçine ankraj yapıştırıcısı Sika® AnchorFix®-2.

Rutubetli alt yapılarda bile güvenli yapısal montajlar için yüksek performanslı, epoksi reçine esaslı, ankraj yapıştırıcı Sika® AnchorFix®-3+

Çelik Demirbaşlar için Sika Çözümleri

Çelik çerçeveler ve korkuluk parmaklıkları dahil olmak üzere birçok farklı demirbaşın yataklanması, yapıştırılması ve kuru paketlenmesi için özel epoksi harçlar:

3 bileşenli, büzülmez, epoksi reçine esaslı harçlar Sikadur®-41 CF ve Sikadur®-43 HE

Construction repair works on Queensferry Crossing road bridge in Scotland

9. Segmental Köprü

Segmental köprüler, her seferinde bir parça olmak üzere kısa bölümler (segment olarak adlandırılır) halinde inşa edilirken geleneksel yöntemlerde köprü çok büyük bölümler halinde inşa edilir. Segmental köprüler, başka bir yerde üretilen ve daha sonra tüm yapıya yerleştirilmek üzere nihai konuma taşınan prekast betondan yapılır. Özellikle inşaat alanına erişim kısıtlı ise geniş açıklıklar (100 metrenin üzerinde) için çok ekonomiktir ve ayrıca yapının güzelliğini arttırmak için özel tasarım özellikleri de sunar.

Islak derze karşı kuru derz

Beton segmentlari daha hassas kalıp boyutları gerektiren uyumlu döküm yoluyla oluşturulduğunda kuru derz hazırlanır. Bu tür derzlerin maliyetleri daha düşük ve inşaat için gereken süre daha kısa olduğundan ekonomik olabilir. Derz sahada yerine yerleştirildiğinde sızdırmaz değildir ve bu yüzden kutu menfezine sızıntı bu tür bir inşaatlarda genellikle karşılaşılan bir sorun olup, gelecekte dayanıklılığı etkileyebilir. Islak derzler ise derz içine yerleştirilmiş bir epoksi yapıştırıcı kullanılmasını gerektirir. Bu epoksi ayrıca, inşaat sırasında montajı kolaylaştırmak için derzin kayganlaştırılmasına yardımcı olur, ön gerilme sırasında yük transferi sağlar ve derzden su girişini önleyerek köprünün uzun süreli dayanıklılığını artırır. Bu ıslak derz tekniği ilk olarak İsviçre'de 1960’lı yılların sonunda Viyaduct de Chillon’da Sikadur epoksi yapıştırıcısı ile kullanıldı

Sikadur-31 SBA

Segmental köprü yapımı için özel olarak formüle edilmiş tiksotropik, yapısal iki parçalı yapıştırıcı çeşitleri; farklı uygulamalara ve çevresel koşullara uyacak şekilde farklı kalitelerde mevcuttur. Tüm kaliteler aşağıdaki gibi avantajlar sunar:

 • İç ve ulusal standartları (FIP, BS, AASHTO, ASTM, vb.) karşılar ve/veya aşar
 • Yüksek dayanım ve yüksek esneklik katsayısı
 • Sıvı ve su buharı geçirmez
 • Astar gerektirmez
Sika Solutions for Bridges

1Kaynak: WRD (World Register of Dams by ICOLD, the International Commission on Large Dams)

2Kaynak: "2018 World Atlas and Industry Guide" by ICOLD

3Kaynak: "2018 Hydropower Status Report" by IHA (International Hydropower Agency)

4Kaynak: IEA (International Energy Agency)